Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o stypendia naukowe z Funduszu im. St. Estreichera

organizator:

Własne Fundusze Stypendialne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.09.2013

Konkurs o stypendia naukowe z Funduszu im. St. Estreichera

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs o stypendia naukowe z Funduszu im. Stanisława Estreichera na rok akademicki 2013/2014.

Stypendia przeznaczone są dla studentów I i II stopnia wyróżniających się wysoką średnią ocen i równocześnie pozostających w trudnej sytuacji materialnej.

Komplet dokumentów kandydata aplikującego o stypendium z FSE powinien zawierać:

 • podanie do Rektora UJ z uzasadnieniem,
 • formularz zgłoszeniowy,
 • opinię opiekuna naukowego*,
 • życiorys uwzględniający zainteresowania naukowe oraz sytuację socjalną studenta,
 • zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów za rok akademicki 2012/2013 wystawione przez sekretariat właściwej jednostki – średnia ocen minimum 4,5,
 • dokumenty wskazane przez Radę Własnych Funduszy Stypendialnych UJ, potwierdzające sytuację materialną studenta**.

Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy***.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Informacji UJ, ul. Piłsudskiego 8/1, 31-109 Kraków, z adnotacją:
„Fundusz im. Stanisława Estreichera”, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2013 roku.
Szczegółowe informacje o Funduszu im. Stanisława Estreichera dostępne na stronie.

* Jeśli student posiada opiekuna.
** Lista wymaganych dokumentów określona jest na stronie internetowej Biura Informacji UJ.
*** Stypendium powinno być wykorzystywane w kraju przez okres przynajmniej 6 miesięcy. O stypendium nie mogą się ubiegać studenci przebywający na urlopie dziekańskim.

Informacje pochodzą ze strony www.uj.edu.pl.

Kontakt

Własne Fundusze Stypendialne Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Piłsudskiego 8/1
31-109 Kraków
tel. 12 430 10 12
fundusze.stypendialne@uj.edu.pl
www.bi.uj.edu.pl/