Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Konkurs o stypendia naukowe z Funduszu im. St. Estreichera

organizator:

Własne Fundusze Stypendialne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.09.2013

Konkurs o stypendia naukowe z Funduszu im. St. Estreichera

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs o stypendia naukowe z Funduszu im. Stanisława Estreichera na rok akademicki 2013/2014.

Stypendia przeznaczone są dla studentów I i II stopnia wyróżniających się wysoką średnią ocen i równocześnie pozostających w trudnej sytuacji materialnej.

Komplet dokumentów kandydata aplikującego o stypendium z FSE powinien zawierać:

 • podanie do Rektora UJ z uzasadnieniem,
 • formularz zgłoszeniowy,
 • opinię opiekuna naukowego*,
 • życiorys uwzględniający zainteresowania naukowe oraz sytuację socjalną studenta,
 • zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów za rok akademicki 2012/2013 wystawione przez sekretariat właściwej jednostki – średnia ocen minimum 4,5,
 • dokumenty wskazane przez Radę Własnych Funduszy Stypendialnych UJ, potwierdzające sytuację materialną studenta**.

Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy***.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Informacji UJ, ul. Piłsudskiego 8/1, 31-109 Kraków, z adnotacją:
„Fundusz im. Stanisława Estreichera”, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2013 roku.
Szczegółowe informacje o Funduszu im. Stanisława Estreichera dostępne na stronie.

* Jeśli student posiada opiekuna.
** Lista wymaganych dokumentów określona jest na stronie internetowej Biura Informacji UJ.
*** Stypendium powinno być wykorzystywane w kraju przez okres przynajmniej 6 miesięcy. O stypendium nie mogą się ubiegać studenci przebywający na urlopie dziekańskim.

Informacje pochodzą ze strony www.uj.edu.pl.

Kontakt

Własne Fundusze Stypendialne Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Piłsudskiego 8/1
31-109 Kraków
tel. 12 430 10 12
fundusze.stypendialne@uj.edu.pl
www.bi.uj.edu.pl/