Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Damasławek – stypendium dla uzdolnionych uczniów

organizator:

Urząd Gminy Damasławek

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2022
wartość stypendium: 500 złotych

Damasławek – stypendium dla uzdolnionych uczniów

Szczególnie uzdolnieni uczniowie z Gminy Damasławek mogą ubiegać się o jednorazowe Stypendium Wójta Gminy Damasławek.

Wniosek o stypendium może złożyć:

 • dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia, pełnoletnim uczniem lub,
 • rodzice/opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni uczeń.

Kryteria przyznawania stypendium:

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, którzy:

1) w wyniku klasyfikacji rocznej, bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

 • 5,7 – w przypadku uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
 • 5,5 – w przypadku uczniów VII-VIII szkół podstawowych,
 • 5,0 – w przypadku uczniów ponadpodstawowych,

2) w wyniku klasyfikacji rocznej, bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

 •  5,0 – w przypadku uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
 • 4,75 – w przypadku uczniów VII-VIII szkół podstawowych, ponadpodstawowych

oraz dodatkowo spełniają jedno z następujących kryteriów:

a) są laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych/pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,

b) są laureatami konkursów przedmiotowych i tematycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

c) są laureatami konkursów artystycznych co najmniej na szczeblu ogólnopolskim,

d) w konkurencjach indywidualnych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe zdobyli medal, zajmując I-III miejsce w wojewódzkich zawodach sportowych lub I – III miejsce w ogólnopolskich zawodach,

e) zostali powołani do młodzieżowej kadry narodowej w swojej dyscyplinie sportu.

W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub kilku wysokich wyników naukowych, przyznaje się jedno stypendium za najlepszy z osiągniętych wyników.

Tryb przyznawania stypendium:

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

 1.  potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne – kserokopie świadectwa, zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów,
 2. oświadczenie dyrektora o średniej ocen.

Wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Damasławek.

Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym należy składać w terminie od 1 lipca do 15 lipca w Urzędzie Gminy Damasławek.

O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy Damasławek
Rynek 8
62-110 Damasławek
Sekretariat lub pokój nr 3

godziny pracy Urzędu: poniedziałek 7:30-16:30, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30.

Informacje pochodzą ze strony: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

Więcej ofert dotyczących stypendiów dla uczniów odnajdziecie dzięki naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8
62-110 Damasławek
tel. 67 26 86 332
sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl
www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl