10.01.2016

Stypendium to….

Słownikowa definicja1 mówi nam, że stypendium to „zapomoga pieniężna wypłacana przez określony czas, zwykle z funduszów społecznych lub państwowych przeznaczona dla uczącej się młodzieży, osób zajmujących się działalnością twórczą lub na prace specjalne”.

Musimy przyznać, że nie do końca zgadzamy się z tą definicją, a zwłaszcza nie podoba nam się słowo „zapomoga”. Oczywiście nie negujemy istnienia stypendiów socjalnych lub socjalno-naukowych, które ktoś mógłby chcieć tak nazywać. Jednak naszym zdaniem obojętne, czy stypendium jest przeznaczane na „przeżycie”, czy „naukę” – cel jest jeden: rozwinąć się, zrealizować marzenia, plany. Dlatego też jeśli już, to preferowalibyśmy (podążając za Wikipedią) zamiast słowa „zapomoga” wyrażenie „świadczenie pieniężne”. Chociaż nie do końca…

Stypendium to nie tylko pieniądze. Programy stypendialne coraz częściej poza wsparciem finansowym oferują także inne benefity, a czasem nawet w ogóle nie przyjmują formy pieniężnej. Bywa, że stypendia to kursy językowe (np. stypendia językowe w ramach Programu Stypendiów Pomostowych), dostęp do profesjonalnie wyposażonego laboratorium (jak w przypadku Amgen Scholars), opieka mentorów, ekspertów, kursy dziennikarskie, psychologiczne nastawiające na osiągniecie sukcesu lub warsztaty przedsiębiorczości lub staż w firmie (np. Akademia Danfoss).

Czasem program stypendialny to nie wypłata środków ale sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z edukacją z dala od domu w dobrej szkole (np. stypendia dla przyszłych gimnazjalistów „Marzenie o nauce” lub licealistów – Klasa BGŻ) albo też możliwość nieodpłatnej nauki w elitarnej szkole zagranicznej (np. stypendia British Alumni Society lub Towarzystwa Szkół Zjednoczonego świata).

Bywa też, że stypendium przybiera postać rzeczową (pomoce naukowe, sprzęt komputerowy, książki, wynajem instrumentów muzycznych). Czasem do klasycznego programu stypendialnego organizator dodaje bonusy w postaci finansowania zorganizowanego wyjścia do kina, teatru, stworzenia przestrzeni do integracji stypendystów w formie klubu stypendysty albo też proponuje oferty wolontariatu.