agrafka2

16.05.2020

Stypendia Funduszu Agrafka i Funduszu im. Pawła Kryszczyszyna

Młodzi i zdolni po raz kolejny mają szansę na zdobycie stypendium. Na wnioski przesłane przez organizacje stypendialne Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka do 15 lipca 2020 roku.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich i Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna zapraszają lokalne organizacje (z zamkniętego katalogu organizacji partnerskich) do nominowania kandydatów do Programu Stypendialnego.

Program skierowany jest do wybitnej młodzieży – uczniów szkół podstawowych i liceów, wykazujących się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mających pomysł na własny rozwój oraz pochodzących ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.

Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa kandydatów oraz ich pomysły na rozwój osobisty. W tej edycji dodatkowym celem jest wsparcie tych uczniów, których dostęp do edukacji stał się jeszcze trudniejszy w związku z epidemią COVID-19 i wprowadzeniem zdalnego nauczania. Stypendium wynosić będzie do 300 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy).

Nominacje kandydatów do stypendium przesyłają organizacje, zwane dalej Nominatorami, które:

  • realizują programy stypendialne zgodnie z celami statutowymi,

  • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji programów stypendialnych,

  • posiadają status Ośrodka Działaj Lokalnie (ODL) lub są zrzeszone w Federacji Funduszy Lokalnych.

W wyjątkowych sytuacjach nominacje mogą składać inne organizacje pozarządowe, o podobnym profilu jak wyżej wymienione, jednakże każdorazowo muszą posiadać zgodę Akademii. Lista ODL znajduje się na stronie Programu Działaj Lokalnie. Lista Funduszy Lokalnych: www.ffl.org.pl/pl/czlonkowie.

Nominacje do Programu Stypendialnego organizacje mogą nadsyłać do 15 lipca 2020 r.

Nominacje należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski przesłane pocztą tradycyjną nie będą przyjmowane! Każdy Nominator może przesłać maksymalnie 5 wniosków.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Informacje pochodzą ze strony: www.filantropia.org.pl