10.01.2016

Studia za granicą – gdzie szukać wsparcia

International Education and Cultural Exchange jest organizacją non-profit założoną w 2005 roku. Organizacja skupia się na młodych ludziach chcących studiować za granicą. Jej głównym celem jest pomoc zarówno w kwestii finansowej, jak również zapewnienie informacji na temat dokumentacji i procesu aplikacji.

International Education and Cultural Exchange stara się również zapewnić wskazówki dotyczące przystosowania i utrzymania się w danym kraju (np. dotacje rządowe). Organizacja przyznaje jednorazowe stypendium, wynoszące od 300 € do 1500 €, nie tylko uczniom w trudnej sytuacji finansowej, ale również tym którzy wykazują wysoką motywacje do studiowania za granicą. Dofinansowanie przyznawane jest osobom chcącym studiować w Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii albo Danii.

International Education and Cultural Exchange zajmuje sie całym procesem aplikacji. Na początek warto skontaktować się z pracownikiem organizacji, który dokładnie wytłumaczy w jaki sposób działa Student Financial Support Fund . Pomoże w wybraniu uniwersytetu i kierunku studiów zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami aplikanta. Następnie określi jakie wymagania ma dana szkoła (np. test językowy) i poda w jakim terminie znów należy się z nim skontaktować w celu uzupełnienia dokumentacji na studia.

International Education and Cultural pomaga również w pisaniu listu motywacyjnego, zajmuje się tłumaczeniem dokumentów a także w uzyskaniu kredytu na studia. Często kontaktuje z osobami, które już studiują w danym miejscu i które mogą pomóc zaaklimatyzować się w nowym miejscu.

Na stronie fundforstudents.org znajdziemy informacje o życiu w danym kraju i uniwersytetach, z którymi organizacja współpracuje.