powrót na uczelnie 2020/2021 grafika do tekstu

26.08.2020

Powrót na uczelnie – rok akademicki 2020/2021

Szkolnictwo w czasach epidemii

Wielu z Was, naszych czytelników, zastanawia się zapewne, jak będzie wyglądał powrót na uczelnie po wakacjach. Właśnie dla Was – maturzystów, studentów, doktorantów, wykładowców, rodziców – powstał ten artykuł.  Zanim jednak przejdziemy do meritum, chcemy przypomnieć o kilku poprzednich artykułach na portalu Moje Stypendium.

W czasie pandemii, od marca, śledzimy na bieżąco system szkolnictwa. Dotychczas opublikowaliśmy m.in.:

Ponadto, w świetle październikowego powrotu na uczelnie, warto (ponownie) przeczytać tekst z poradami o nauce online.

Powrót na uczelnie

Jak będzie zatem wyglądał powrót na uczelnie w roku akademickim 2020/2021? Ogólnie rzecz biorąc wiele polskich uczelni pracować będzie w trybie mieszanym. To oznacza, że część zajęć odbywać się będzie online, inne zaś – stacjonarnie.

W niniejszym artykule opisujemy pięć szkół wyższych i ich plany dotyczące organizacji zajęć dla studentów. Znajdziecie zatem poniżej informacje o:

  • Uniwersytecie Jagiellońskim,
  • Uniwersytecie Warszawskim,
  • Politechnice Warszawskiej,
  • Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
  • Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wybór był niełatwy – w tym zestawieniu przedstawiamy pięć uczelni najwyżej ocenionych w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2020.

Co ważne, według informacji prasowych, nie tylko przedstawione 5 uczelni, lecz większość szkół wyższych przewiduje tzw. mieszany (hybrydowy) tryb zajęć, z przewagą zajęć online. Uczelnie z jednej strony chcą uniknąć masowego powrotu studentów na uczelni, dużych zgromadzeń (np. wykładów o bardzo dużej liczbie słuchaczy).  Z drugiej strony, władze szkół zastanawiają się także, co dalej z międzynarodowymi wymianami studenckimi.

Zobaczmy zatem, jak będzie wyglądał powrót na uczelnie z rankingu Perspektyw.

Uniwersytet Jagieloński

Jak czytamy na stronie UJ, władze uczelni zdecydowały, że „kształcenie prowadzone będzie w ramach jednej z trzech form: kształcenie stacjonarne z elementami kształcenia zdalnego, kształcenie zdalne z elementami kształcenia stacjonarnego lub wyłącznie w trybie zdalnym”.

Jeśli zaś chodzi o doktorantów, „zajęcia w szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jedynie w przypadku braku możliwości zorganizowania ich w formie zdalnej, będą odbywać się na terenie uczelni. Sposób prowadzenia badań doktoranci ustalą indywidualnie z promotorami lub opiekunami naukowymi”.

Dodatkowo władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśliły, iż w przypadku zwiększenia zagrożenia, będą decydować o przejściu na formę wyłącznie zajęć zdalnych.

Uniwersytet Warszawski

Zaś na UW wykłady mają się odbywać w formie online, a zajęcia praktyczne w małych grupach – stacjonarnie. Decyzja o mieszanym systemie kształcenia wynika z konieczności realizacji zajęć praktycznych i warsztatowych. Dodatkowo, władze chcą ułatwić funkcjonowanie na uczelni dla nowych studentów. Jednocześnie w trybie online, z uwagi na bezpieczeństwo, będą się odbywać wykłady, w których uczestniczy duża liczba studentów.

Co istotne, zajęcia w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną się dopiero 15 października. Jest to konsekwencja zmiany terminów tegorocznych matur, jak również utrudnień dotyczących finalizacji prac dyplomowych przez kandydatów na studia II stopnia.

Politechnika Warszawska

W przypadku PW kształcenie także będzie odbywać się w trybie mieszanym. Jak czytamy na stronie Politechniki, „zajęcia, takie jak np. wykłady, powodujące największe skupienie osób w jednym miejscu oraz ich przemieszczenie w ciągach komunikacyjnych, będą prowadzone w formie zdalne”.

Formuła pozostałych zajęć zostały dokładnie opisana w trzech scenariuszach.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Jeśli chodzi o AGH, w dniach 1 i 2 października 2020 r. zajęcia odbywać się będą tylko w sposób zdalny. A zajęcia w budynkach uczelni rozpoczną się 6 października 2020 r.

Zajęcia nadchodzącym roku akademickim odbywać się będą w sposób zarówno tradycyjny, jak i zdalny. Część zajęć może zaś odbywać się w sposób mieszany.

Jak czytamy w komunikacie uczelni, „wykłady będą co do zasady prowadzone zdalnie, ale dopuszcza się możliwość wykładów prowadzonych w sposób hybrydowy. Zajęcia tradycyjne będą odbywały się w większych blokach godzinowych, aby ograniczyć wymianę studentów i nauczycieli akademickich w budynkach”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tymczasem na UAM rok akademicki zostanie zainaugurowany 1 października. Wydarzenie będzie transmitowane online. Zajęcia zaś rozpoczną się 15 października z uwagi na zmianę terminów matur i przedłużenie roku  akademickiego 2019/2020.

Jak czytamy na stronie uczelni, „co do zasady, zajęcia odbywać się będą zdalnie. Ich część jednak (ze względu na etap kształcenia lub specyfikę) odbywać się będzie mogła w budynkach uczelni. Decydować o tym będą kierujący procesem kształcenia, czyli w większości przypadków – dziekani”.

Powrót na uczelnie – podstawy prawne

Niebawem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma wydać wytyczne dotyczące tego, jak ma wyglądać powrót na uczelnie. Ma to być zestaw wskazówek nt. organizacji zajęć.

Na razie, aż do 30 września br., obowiązuje rozporządzenie resortu nauki ograniczające pracę uczelni. Zakłada ono m.in. że zajęcia dla studentów i doktorantów powinny odbywać się zdalnie wszędzie tam, gdzie tylko to możliwe.

Źródła

W artykule korzystaliśmy z poniższych źródeł informacji:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ranking Perspektywy 2020 – wybrano najlepsze polskie uczelnie, www.gov.pl (dostęp: 25.08.2020)

Serwis Gazeta Prawna, Uczelnie przygotowują się do drugiej fali zachorowań, serwisy.gazetaprawna.pl (dostęp: 24.08.2020)

Paulina Szewiola, Epidemia uziemiła studentów. Nie wiadomo, na jak długo, serwisy.gazetaprawna.pl (dostęp: 25.08.2020)

Ludwika Tomala, MNiSW: wytyczne ws. organizacji zajęć na uczelniach – w II poł. sierpnia, naukawpolsce.pap.pl (dostęp: 22.08.2020)

Uniwersytet Jagielloński, Organizacja nowego roku akademickiego, studiuje.uj.edu.pl (dostęp: 25.08.2020)

Uniwersytet Warszawski, Mieszany system kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021, www.uw.edu.pl (dostęp: 26.08.2020)

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Organizacja kształcenia w roku 2020/2021, kandydaci.agh.edu.pl (dostęp: 26.08.2020)

Politechnika Warszawska, Stanowisko władz Politechniki Warszawskiej w sprawie przewidywanego trybu pracy w semestrze zimowym r. a. 2020/2021, www.pw.edu.pl (dostęp: 26.08.2020).

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Organizacja roku akademickiego i kształcenia 2020/2021, amu.edu.pl (dostęp: 25.08.2020)