24.09.2019

Krajowe i zagraniczne stypendia doktoranckie, których nie znacie!

Jakie stypendia mogą otrzymać doktoranci? O jakie stypendia krajowe i zagraniczne można ubiegać się co roku? Szukacie ciekawych, kompleksowych programów wsparcia dla młodych naukowców? Przeczytajcie artykuł!

Na portalu Moje Stypendium na co dzień informujemy o stypendiach krajowych i zagranicznych, również tych skierowanych do doktorantów. Niezależnie od tego, kiedy rozpocząłeś/rozpoczęłaś studia doktoranckie, możesz starać się o różnorodne stypendia samorządów, firm, osób prywatnych, instytucji rządowych czy organizacji pozarządowych!

Stypendia zagraniczne dla doktorantów (na wyjazd naukowy)

W poniższym zestawieniu przedstawiamy Wam listę wybranych, cyklicznych programów stypendialnych dla doktorantów. Są to dwa rodzaje inicjatyw: takie, które umożliwiają realizację całych studiów doktoranckich w innym kraju oraz te, które przyznawane są na (krótszy) pobyt naukowy (np. w celu realizacji badań). Część z programów organizowana jest przez polskie instytucje, zaś inne realizują podmioty zagraniczne. Sprawdźcie!

Europa

Krajowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej (NSP) 2019/2020

W 2005 roku, za zgodą Rządu Republiki Słowacji został utworzony Narodowy Program Stypendialny Wspierania Mobilności Studentów Uniwersytetów, Doktorantów, Nauczycieli Akademickich, Naukowców i Artystów. NSP wspiera mobilność studentów i doktorantów studiujących na słowackich uczelniach. Aktualny nabór trwa do 31 października!

Szczegóły

Stypendia rządu szwajcarskiego na rok akademicki 2020-2021

Co roku rząd szwajcarski przyznaje różnorodne stypendia dla uzdolnionych artystów i (młodych) naukowców z innych krajów.  Zgłoszenia można nadsyłać do 15 listopada.

Szczegóły

DAAD 2020/2021 – stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze

Program skierowany jest do absolwentów, doktorantów oraz młodych naukowców (postdocs). Stypendium przeznaczone jest na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech.

Termin aplikacji:

  • 15 listopada 2019 w przypadku pobytów rozpoczynających się od czerwca do listopada 2020
  • 30 kwietnia 2020 w przypadku pobytów rozpoczynających się między grudniem 2020 a majem 2021.

Szczegóły

DAAD 2020/2021 – stypendia roczne na pobyty badawcze na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech.

Stypendium wypłacane jest co miesiąc w wysokości 850 euro (absolwenci) lub 1200 euro (doktoranci). Termin aplikacji upływa 15 listopada.

Szczegóły

Stypendium im. Józefa Tischnera dla doktorantów i młodych naukowców

Program jest przeznaczony dla doktorantów i naukowców nauk humanistycznych i społecznych. Stypendyści zostaną zaproszeni do spędzenia pięciu miesięcy w Institut für die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu, i otrzymają stypendium w wysokości 2000 euro miesięcznie (dla Junior Visiting Fellows). Wnioski można składać do 10 listopada.

Szczegóły

Stypendium Wyszehradzkie w Open Society Archives (OSA)

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki we współpracy z Open Society Archives  w Budapeszcie oferuje stypendia naukowe w OSA na Centralnym Uniwersytecie Europejskim. W ramach wspólnego projektu wręczonych zostanie 15 stypendiów rocznie: 12 stypendiów dla wybranych uczonych, badaczy i dziennikarzy z państw należących do Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz 3 stypendia dla kandydatów spoza V4. Najbliższy termin aplikacji mija 15 listopada.

Szczegóły

Wśród ciekawych inicjatyw stypendialnych znajdują się także corocznie organizowane programy, których nabory trwają w innym okresie roku:

Poza Europą

Zagraniczne oferty stypendialne dotyczą nie tylko krajów europejskich! Sprawdźcie, o jakie stypendia można ubiegać się poza granicami Starego Kontynentu.

Stypendia Getty dla doktorantów i młodych naukowców w Stanach Zjednoczonych

Program skierowany jest do  naukowców w początkowym okresie swojej kariery. Stypendium ma pomóc im ukończyć prace nad projektami związanymi z rocznym tematem badawczym Instytutu Badawczego Getty. Tegoroczne tematy to Fragment (w Instytucie Badawczym Getty) oraz Fenicjanie, Filistyni i Kananejczycy: Lewant i świat klasyczny (w Willi Getty). Wnioski należy składać do 1 października 2019 r.

Szczegóły

Exchange Program to the US: stypendia dla naukowców i artystów Fundacji Kościuszkowskiej

Fundacja Kościuszkowska ogłosiła nabór na stypendia dla naukowców i artystów, którzy pragną prowadzić badania naukowe wspólnie z partnerami amerykańskimi, doskonalić warsztat badawczy lub artystyczny czy też prowadzić wykłady i seminaria na temat historii, kultury i literatury polskiej w roku akademickim 2020/21. Termin składania podań to 31 października 2019.

Szczegóły

Cały świat

Ciekawostką jest także to, że stypendia doktoranckie nie muszą być koniecznie powiązane z konkretną uczelnią. Część programów wspiera rozwój doktorantów na całym świecie – kryterium nie jest realizacja studiów na konkretnym, narzuconym przez organizatora, uniwersytecie.

2020 Facebook Fellowship program dla doktorantów

Program Facebook Fellowship ma na celu zachęcanie i wspieranie obiecujących doktorantów, którzy są zaangażowani w innowacyjne badania w obszarach informatyki i inżynierii. Zgłoszenia będą oceniane z uwzględnieniem wartości projektu badawczego, wykazu osiągnięć naukowych doktoranta oraz listów polecających. Termin składania wniosków upływa 4 października br.

Szczegóły

Granty dla doktorantów z The Horowitz Foundation for Social Policy

Fundacja wspiera projekty, których zastosowania dotyczą rozwiązań z zakresu polityki społecznej, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Każdy grant ma wartość 7500 dolarów amerykańskich: 5000 USD przyznawane jest na początku projektu, a pozostałe 2500 USD po zakończeniu prac. Termin składania wniosków upływa 1 grudnia br.

Szczegóły

Program im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej

Stypendia skierowane są do doktorantów do składania wniosków na wyjazdy zagraniczne trwające od 6 do 12 miesięcy. W ramach projektu doktoranci, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, otrzymają szansę na wyjazd do najlepszych ośrodków naukowych na świecie. Nabór 2019 zostanie ogłoszony we wrześniu.

Szczegóły

Stypendia na studia doktoranckie za granicą

Poniżej znajdziecie zestawienie wybranych ofert stypendialnych, pokrywających cały okres studiów doktoranckich na zagranicznych uczelniach. Warto jednak – poza przejrzeniem naszej bazy – sprawdzić również, czy na stronie danej uczelni nie ma informacji o możliwościach finansowania studiów.

Stypendium doktoranckie na Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics w Dreźnie

MPRS-CellDevoSys oferuje pełne wsparcie finansowe podczas przygotowywania pracy dyplomowej, do 4 lat. MPI CGB i jego Międzynarodowa Szkoła Badawcza z zakresu biologii komórkowej, rozwojowej i systemowej jest miejscem przeznaczonym dla osób, które chcą zdobyć tytuł doktora nauk przyrodniczych, informatyki lub fizyki. Termin zgłoszeń mija 25 października br.

Szczegóły

Program stypendialny rządu Irlandii

Dzięki programowi wybitni studenci mają możliwość zarządzania własnymi badaniami już na wczesnym etapie kariery zawodowej. Oferta stypendialna obejmuje stypendium w wysokości 16000 EUR rocznie, pomoc w pokryciu kosztów związanych ze studiami, pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi badaniami w wysokości 2250 EUR rocznie. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 października.

Szczegóły

Hongkoński Program Stypendiów Doktoranckich dla studentów zagranicznych

Program umożliwia zagranicznym studentom odbycie studiów doktoranckich na renomowanych uniwersytetach w Hongkongu. Kandydaci mogą złożyć aplikacje do dwóch programów doktoranckich / wydziałów na jednej lub dwóch uczelniach w ramach programu. Stypendyści zostaną nagrodzeni kwotą rocznego stypendium 309 600 dolarów hongkońskich oraz dodatkowymi funduszami na pokrycie kosztów podróży badawczych / na konferencje.

Szczegóły

Oprócz aktualnych naborów zachęcamy do zapoznania się z ofertą cyklicznych, prestiżowych pozaeuropejskich programów stypendialnych:

Stypendia krajowe dla doktorantów

Oprócz stypendiów doktoranckich z budżetu państwa, o które można się ubiegać na swojej uczelni/szkole doktorskiej, istnieje wiele kompleksowych, ciekawych programów wsparcia finansowego dla młodych naukowców! Zobaczcie, o jakie wsparcie mogą ubiegać się polscy doktoranci studiujący w Polsce!

Program Stypendiów Doktoranckich PAFW „PhDo”

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo” adresowany jest do doktorantów specjalizujących się w dowolnej dziedzinie naukowej, którzy współpracują lub zamierzają podjąć współpracę badawczo-rozwojową, powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce. Programy są realizowane w formie konkursów. Nagrodą są roczne stypendia naukowe w wysokości 18 000 zł. Nabór wniosków trwa do 4 października.

Szczegóły

Stypendium Amelii Earhart dla doktorantek (aeronautyka lub lotnictwo)

Do 15 listopada 2019 r. trwa nabór do stypendium Amelii Earhart. Adresatkami programu są doktorantki, które prowadzą badania naukowe w naukach związanych z aeronautyką lub lotnictwem. Dla 35 laureatek konkursu z całego świata organizatorzy przygotowali roczne stypendia po 10 000 dolarów każde. Organizatorem konkursu jest Zonta International.

Szczegóły

Stypendium im. Anny Stadnickiej

Fundacja im. Maurycego Mochnackiego po raz kolejny przyzna stypendia pieniężne dla wyróżniających się doktorantów studiów literaturoznawczych z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku. Wysokość pojedynczego stypendium w roku akademickim 2019/2020 wynosi nie mniej niż 5 000 zł brutto. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września.

Szczegóły

Stypendia Fundacji „Praca dla Niewidomych”

Fundacja „Praca dla Niewidomych” zaprasza studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku do ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2019/2020 r. w wysokości 1 000 zł brutto miesięcznie. W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju. Dokumenty będą przyjmowane do 30 września.

Szczegóły

Jesteście zainteresowani informacją o stypendiach dla doktorantów na Polskich uczelniach – tych realizowanych z budżetu państwa? Przeczytajcie przewodnik po stypendiach doktoranckich w Polsce! A jeśli planujecie poszukiwać stypendiów na wyjazd zagraniczny w innym okresie roku – sięgnijcie po nasze aktualności, kalendarium stypendialne oraz newsletter!