Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Zaprojektuj logo Mistrzostw Świata Mężczyzn w siatkówkę!

organizator:

Polski Związek Piłki Siatkowej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2011

Zaprojektuj logo Mistrzostw Świata Mężczyzn w siatkówkę!

1). W konkursie mogą brać udział wszyscy studenci Akademii Sztuk Pięknych w Polsce.
2). Student może przedstawić maksymalnie 4 projekty logotypu.
3). Logotyp może zawierać hasło promocyjne/tagline wydarzenia (to nie jest wymóg).
4). W przypadku opracowania hasła/tagline, Logotyp wraz z hasłem/tagline musi być zaprezentowany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
5). Logotyp powinien zawierać oficjalną nazwę Mistrzostw w języku angielskim (FIVB Men’s Volleyball World Championship Poland 2014).
6). Logotyp powinien zawierać symbolikę siatkówki jako dyscypliny sportowej (dowolność interpretacyjna).
7). Logotyp powinien zawierać symbolikę Polski jako kraju liczącego się na arenie międzynarodowej (dowolność interpretacyjna).
8). Logotyp powinien podkreślać powagę wydarzenia i oddawać jego rangę.
9). Prace konkursowe należy przesyłać do 31.01.2011r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Artur Popko
Wiceprezes Zarządu
Polski Związek Piłki Siatkowej
Ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa
DO RĄK WŁASNYCH
Projekt powinien być złożony w zaklejonej kopercie.

10). Projekt powinien być złożony w postaci wydruku kolorowego w formacie A3 na białym papierze o gramaturze o min 80g/mk wraz z podpisem autora i pełną nazwą uczelni na której studiuje oraz w formie nośnika CD – ROM lub DVD w formie JPG oraz wektorowym (Corel Photo Paint lub Adobe Ilustrator).
11. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a). I etap:

 • Składanie ofert: do 31.01.2011r. Sprawdzenie przez Zamawiającego zgodności projektów z warunkami zawartymi w Regulaminie Konkursu
 • Decyzja Jury Konkursu (wyłonienie trzech logotypów): luty 2011r.

b). II etap:
Wybór jednego, zwycięskiego logotypu Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej, Polska 2014 (spośród trzech wybranych logotypów przez Jury w I etapie) poprzez ogólnopolskie głosowanie. Wyboru dokona opinia publiczna.
O czasie trwania II etapu konkursu organizatorzy poinformują zainteresowane strony w terminie późniejszym.
12). Autorzy trzech wybranych przez Jury Konkursu logotypów będą musieli podpisać Umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Wzór umowy jest dostępny na stronie internetowej Uczelni oraz na www.pzps.pl
13). Wszystkie zapytania dotyczące Konkursu proszę kierować do Pani Małgorzaty Głogowskiej: m.glogowska@polandvolley2014.pl

Informacje pochodzą ze strony www.asp.lodz.pl

Kontakt

Polski Związek Piłki Siatkowej
ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa