Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Zaprojektuj logo Mistrzostw Świata Mężczyzn w siatkówkę!

organizator:

Polski Związek Piłki Siatkowej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2011

Zaprojektuj logo Mistrzostw Świata Mężczyzn w siatkówkę!

1). W konkursie mogą brać udział wszyscy studenci Akademii Sztuk Pięknych w Polsce.
2). Student może przedstawić maksymalnie 4 projekty logotypu.
3). Logotyp może zawierać hasło promocyjne/tagline wydarzenia (to nie jest wymóg).
4). W przypadku opracowania hasła/tagline, Logotyp wraz z hasłem/tagline musi być zaprezentowany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
5). Logotyp powinien zawierać oficjalną nazwę Mistrzostw w języku angielskim (FIVB Men’s Volleyball World Championship Poland 2014).
6). Logotyp powinien zawierać symbolikę siatkówki jako dyscypliny sportowej (dowolność interpretacyjna).
7). Logotyp powinien zawierać symbolikę Polski jako kraju liczącego się na arenie międzynarodowej (dowolność interpretacyjna).
8). Logotyp powinien podkreślać powagę wydarzenia i oddawać jego rangę.
9). Prace konkursowe należy przesyłać do 31.01.2011r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Artur Popko
Wiceprezes Zarządu
Polski Związek Piłki Siatkowej
Ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa
DO RĄK WŁASNYCH
Projekt powinien być złożony w zaklejonej kopercie.

10). Projekt powinien być złożony w postaci wydruku kolorowego w formacie A3 na białym papierze o gramaturze o min 80g/mk wraz z podpisem autora i pełną nazwą uczelni na której studiuje oraz w formie nośnika CD – ROM lub DVD w formie JPG oraz wektorowym (Corel Photo Paint lub Adobe Ilustrator).
11. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a). I etap:

 • Składanie ofert: do 31.01.2011r. Sprawdzenie przez Zamawiającego zgodności projektów z warunkami zawartymi w Regulaminie Konkursu
 • Decyzja Jury Konkursu (wyłonienie trzech logotypów): luty 2011r.

b). II etap:
Wybór jednego, zwycięskiego logotypu Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej, Polska 2014 (spośród trzech wybranych logotypów przez Jury w I etapie) poprzez ogólnopolskie głosowanie. Wyboru dokona opinia publiczna.
O czasie trwania II etapu konkursu organizatorzy poinformują zainteresowane strony w terminie późniejszym.
12). Autorzy trzech wybranych przez Jury Konkursu logotypów będą musieli podpisać Umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Wzór umowy jest dostępny na stronie internetowej Uczelni oraz na www.pzps.pl
13). Wszystkie zapytania dotyczące Konkursu proszę kierować do Pani Małgorzaty Głogowskiej: m.glogowska@polandvolley2014.pl

Informacje pochodzą ze strony www.asp.lodz.pl

Kontakt

Polski Związek Piłki Siatkowej
ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa