Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci66
 • absolwenci67
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne23
 • naukowe38
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie66
 • podkarpackie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa15
 • samorząd23
 • inny2
Wróć do listy

"Zabytkowa architektura wsi opolskiej – 2010" XV Konkurs Fotograficzny

organizator:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 29.10.2010

"Zabytkowa architektura wsi opolskiej – 2010" XV Konkurs Fotograficzny

Organizatorami XV edycji konkurs fotograficznego  „Zabytkowa architektura wsi opolskiej – 2010” jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział Opole oraz Związek Polskich Artystów Fotografików – Oddział Opolski.

Cele konkursu

 • propagowanie idei ochrony zabytków budownictwa wiejskiego poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami kultury materialnej
 • gromadzenie i prezentacja materiałów dokumentujących zabytki budownictwa wiejskiego województwa opolskiego
 • rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych w zakresie fotografii

W konkursie może wziąć udział każdy autor, który dostarczy nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 zdjęć (lub taką samą ilość zestawów tematycznych) wykonanych analogowo lub cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej. Minimalny format odbitek lub wydruków nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm lub  21,0 x 29,7 cm (A4). Zestaw tematyczny może zawierać 3 do 5 zdjęć.

Prace konkursowe powinny przedstawiać zabytek (lub zabytki):

 • wiejskiej architektury mieszkalno – gospodarczej (np.: domy, stodoły, itp.)
 • małej architektury (np.: gołębniki, pompy drewniane, haźle, itp.)
 • wiejskiej architektury przemysłowej (np.: młyny, cegielnie, gorzelnie, wapienniki itp.)
 • rzemiosła wiejskiego (np. kuźnie)
 • budynków użyteczności publicznej (np.: szkoły, remizy strażackie)
 • architektury sakralnej (kościoły, kapliczki itp.)

Prace powinny przedstawiać obiekty z terenu województwa opolskiego (z wyłączeniem zabytków znajdujących się w Muzeum).

Każda zgłoszona praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, adres autora pracy, nazwę i miejsce fotografowanego obiektu, tytuł zdjęcia, czas jego powstania (opcjonalnie).

Prace wraz z załączoną kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:

Muzeum Wsi Opolskiej
ul. Wrocławska 174
45-835 Opole

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

Termin dostarczenia prac upływa z dniem 29 października 2010 roku (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego). Oceny zgłoszonych prac oraz zakwalifikowania ich do wystawy pokonkursowej dokona Komisja Konkursowa, w której skład wejdą artyści fotograficy oraz przedstawiciel Muzeum i PTTK. Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana od 25 listopada do końca grudnia 2010 roku. Komisja Konkursowa przyzna autorom najlepszych prac następujące nagrody:

 • I nagroda 750 zł
 • II nagroda 600 zł
 • III nagroda 450 zł
 • cztery wyróżnienia po 250 zł
 • nagroda specjalna (rzeczowa) za dodatkowe walory krajoznawcze

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych mediach. Autorzy zgłoszonych do konkursu prac zostaną powiadomieni indywidualnie o jego wynikach i zaproszeni do udziału w uroczystym jego podsumowaniu połączonym z otwarciem wystawy pokonkursowej.

Informacje pochodzą ze strony www.muzeumwsiopolskiej.pl

Kontakt

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174
45-835 Opole
tel.: (77) 457 23 49
sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
www.muzeumwsiopolskiej.pl