Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci42
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne19
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie45
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd17
 • inny7
Wróć do listy

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Kartka Świąteczna "Boże Narodzenie, Nowy Rok"

organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 02.12.2011

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Kartka Świąteczna "Boże Narodzenie, Nowy Rok"

Młodzieżowy Dom Kultury i Starostwo Powiatowe w Pabianicach ogłaszają XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kartka Świąteczna „Boże Narodzenie, Nowy Rok”.

Celem konkursu jest:

 • kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej
 • stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami
 • poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

Prace powinny spełniać następujące kryteria:

 • nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac  na w/w temat
 • powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi
 • prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych – mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu
 • mogą być subiektywnie odczuwanym tematem we własnej interpretacji plastycznej

Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat.               

Wymagania techniczne: format prac – maksymalnie A-5 – technika dowolna płaska

Każda praca powinna na odwrocie posiadać przyklejoną i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną(prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie).

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć do 2 grudnia 2011 r. do sekretariatu MDK lub przesłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice

Informacje o wynikach konkursu ukażą się do 9 grudnia na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 15 grudnia 2011 r. o godz. 18:00.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Informacje pochodzą ze strony www.mdk-pabianice.pl

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice
tel. 42 215 20 93
mdk@poczta.konsys.pl
www.mdk-pabianice.pl