Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

XI Międzynarodowy Konkurs Poetycki – Sen o Karpatach

organizator:

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.06.2014

XI Międzynarodowy Konkurs Poetycki – Sen o Karpatach

XI edycja Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „Sen o Karpatach” przypada w roku pełnym ważnych wydarzeń kulturalnych, rocznic, które na pewno zainspirują  uczestników do szerokiego spojrzenia  i różnorodnych realizacji  hasła: Sen o Karpatach. Wspomnieć warto o rocznicach poetów, pisarzy, muzyków, których życie lub dzieło związane są z górami: Kornel Makuszyński- 130 rocznica urodzin, Stanisław Ignacy Witkiewicz – 75 rocznica śmierci, Stanisław Wyspiański – 145 rocznica urodzin, Mieczysław Karłowicz – 105 rocznica śmierci, Jerzy Harasymowicz – 15 rocznica śmierci. Obchodzony jest w Polsce rok Kolberga, którego przebogaty dorobek bliski jest idei konkursu. Oczekujemy na kanonizację Jana Pawła II, który ukochał góry i przemierzył szlaki karpackie i beskidzkie. Te tematy mogą podsunąć wyobraźni twórców nowe obrazy, skojarzenia i w konsekwencji nowe wizje realizacji poetyckich na konkurs, w którego centrum pozostaje zawsze krajobraz, człowiek, przyroda, tradycja gór.

Konkurs będzie rozegrany w dwu kategoriach wiekowych:

Kategoria I – młodzież do lat 20

Kategoria II – dorośli

Wiersze w ilości 1 – 3 nigdzie nie publikowane, nie biorące udziału w  innych konkursach,  należy nadsyłać w trzech egzemplarzach pod adresem MGOK  w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).  Na kopercie należy zaznaczyć kategorię: I – młodzieżowa lub II – dorośli W oddzielnej kopercie podpisanej wyłącznie godłem należy zamieścić dane personalne, adres mailowy, numer telefonu. Każdy wiersz w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu powinien być podpisany tym samym godłem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikacji nagrodzonych i wyróżnionych (także drukiem) prac w prasie i wydawnictwie pokonkursowym.

Komisja pod przewodnictwem krakowskiego poety i krytyka Józefa Barana oceni nadesłane wiersze. Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną o tym fakcie powiadomieni po zakończeniu prac Komisji.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 24 sierpnia 2014 r. w Piwnicznej.

Nagrody:

Dla laureatów I kategorii przewidziano nagrody rzeczowe, laureat Grand Prix i laureaci I -III miejsca w II kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Nagrodę specjalną z racji 15-lecia Wrzosowiska otrzyma autor najlepszego wiersza (wierszy ) inspirowanych postacią Jana Pawła II w kontekście gór. Wszyscy wyróżnieni otrzymają upominki rzeczowe. Przewiduje się także specjalną nagrodę dla najlepszego autora z terenu miasta i gminy Piwniczna.

Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału. Nieobecność na tej uroczystości sprawia, iż nagroda staje się wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna zostanie przeznaczona na wspieranie twórczości literackiej w regionie.

Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

Grand Prix      –     1000 zł

I nagroda        –       700 zł

II nagroda       –       500 zł

III nagroda      –       400 zł

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody.

Konkurs organizują miejscowi twórcy, Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w piwnicznej-Zdroju i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ze znaczącym wsparciem współorganizatora, którym jest Dyrekcja Lasów  Państwowych w Krakowie.

Informacja pochodzi ze strony:www.turystyka.piwniczna.pl

Kontakt

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju
Rynek 11
33-350 Piwniczna Zdrój
18 4464 157
mgok_piwniczna@onet.pl
www.turystyka.piwniczna.pl