Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe19
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe12
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Jana Bułhaka pt. "Pejzaże wokół mojego miasta"

organizator:

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Jana Bułhaka pt. "Pejzaże wokół mojego miasta"

Celem Konkursu jest prezentowanie i promocja twórczości fotograficznej młodzieży szkół z całego kraju oraz postaci Jana Bułhaka.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku do 21 lat w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – do 16 lat
 • II kategoria – od 17 do 21 lat

Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 10 prac w dowolnej technice (zestawy zdjęciowe będą traktowane jako całość). Organizator dopuszcza do Konkursu wyłącznie prace w formie czarno-białych lub barwnych odbitek na papierze światłoczułym w formacie:

 • czarno-białe – od 13×18 cm do 30×40 cm
 • barwne – od 15×21 cm do 24×30 cm

Prezentowane prace muszą być związane z tematem przyrody i pejzażu regionu, z którego pochodzi autor zdjęć. Prace muszą być opatrzone na odwrocie: imię i nazwisko, tytuł pracy, prace należy ponumerować. Do przesyłki należy dołączyć czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Prace należy nadsyłać na adres:

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima
al. Wyszyńskiego 86
94-050 Łódź

w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2011 r. z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny im. J. Bułhaka”.

Prace przesyłane pocztą powinny być zabezpieczone sztywną, płaską oprawą i opatrzone dokładnym adresem zwrotnym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prac z przyczyn od niego niezależnych. Organizator nie odsyła prac. Prace biorące udział w wystawie pokonkursowej przechodzą na własność Pałacu Młodzieży. Pozostałe prace będą do odebrania od dnia podsumowania w sekretariacie Pałacu Młodzieży w godz. 10.00 – 18.00. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w środkach masowego przekazu.

O wynikach rozstrzygnięcia Konkursu Jury poinformuje poprzez stronę internetową Pałacu Młodzieży. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czerwcu 2011. Uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu oraz otwarcie wystawy nastąpi 24 września 2011 o godz. 17.00.

Wyboru prac przeznaczonych do prezentacji pokonkursowej i przyznanie nagród dokona niezależne jury powołane przez organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału puli nagród. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem i uznaniem warunków uczestnictwa.

Informacje pochodzą ze strony www.palacmlodziezy.lodz.pl

Kontakt

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima
al. Wyszyńskiego 86
94-050 Łódź
tel.: (42) 686 34 45

www.palacmlodziezy.lodz.pl