Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci64
 • absolwenci65
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie10
 • artystyczne23
 • naukowe38
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe5
 • podkarpackie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa15
 • samorząd21
 • inny2
Wróć do listy

Wielcy Polacy w kulturze – konkurs na film krótkometrażowy

organizator:

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.05.2011

Wielcy Polacy w kulturze – konkurs na film krótkometrażowy

Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy o wybitnych przedstawicielach polskiej kultury, w tym o nauczaniu i roli Jana Pawła II
 • zwiększenie zainteresowania kultura polską
 • wykorzystanie dostępnych środków audiowizualnych (kamera video, komputer) celem rozpowszechnienia wiedzy na temat polskich twórców i ich arcydzieł

Do konkursu zaproszeni są uczniowie szkół średnich i studentów ze wszystkich placówek publicznych i niepublicznych w kraju.

Za pracę konkursową zostaje uznany film, dotyczący problematyki konkursowej spełniający poniższe kryteria:

 • czas trwania materiału do 15 minut
 • rozdzielczość minimum 400×300
 • format zapisu pliku mov/avi/dvd

W konkursie zostają ocenione filmy konkursowe, nadesłane do dnia 16.05.2011r., na adres siedziby Organizatora:

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
ul. Św. Józefa 23/25
87-100 Toruń

O zakwalifikowaniu filmu decydować będzie data jego wpłynięcia do Uczelni. Wraz z filmem konkursowym na adres Organizatora powinny zostać wysłane następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Organizatora
 • zgoda autora na przetwarzanie i publikację danych osobowych
 • oświadczenie autora o samodzielnym przygotowaniu filmu
 • zapis pracy w formie elektronicznej (płyta DVD)

Filmy konkursowe będą oceniane przez Komisję pod kątem zawartości merytorycznej, artystycznej i oryginalności. Pod uwagę będzie brana również ich wartość dydaktyczna. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Uczelni www.wsksim.edu.pl, a nagrody zostaną wręczone w dniu 07.06.2011r. podczas konferencji naukowej dla młodzieży, zorganizowanej przez WSKSiM w Toruniu.

Organizatora konkursu przyzna laureatom następujące nagrody:

 • I miejsce – udział w tygodniowych warsztatach dziennikarskich wraz ze studentami WSKSiM (koszty udziału i pobytu pokrywa Organizator)
 • II miejsce – notebook
 • III miejsce – aparat fotograficzny

Organizator konkursu może – na wniosek Komisji – dodatkowo przyznać wyróżnienie dla autora filmu konkursowego.

Zwycięskie i wyróżnione filmy zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.wsksim.edu.pl

Informacje pochodzą ze strony www.wsksim.edu.pl

Kontakt

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
ul. Św. Józefa 23/25
87-100 Toruń
tel.: (56) 610 72 00
wsksim@wsksim.edu.pl
www.wsksim.edu.pl