Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

V edycji Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

organizator:

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.04.2012

V edycji Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego już po raz piąty organizuje Wakacyjne Staże Studenckie (WSS). Partnerem projektu jest Akademia Obrony Narodowej. Staże odbywać się będą w lipcu, sierpniu i wrześniu 2012 roku.

Od pierwszej edycji staże w BBN cieszą się rosnącą popularnością i po pięciu latach wspólnej pracy stały się prestiżową formą zdobywania doświadczenia na tak wysokim szczeblu administracyjnym. W ubiegłym roku o miesięczny staż w BBN ubiegało się aż 17 kandydatów na jedno miejsce.

Program przeznaczony jest dla ludzi młodych, ambitnych, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych, w tym obronności, spraw wewnętrznych i administracji. Ofertę kierujemy do studentów uczelni publicznych i niepublicznych, którzy są na lub po trzecim roku studiów, ale nie ukończyli jeszcze 26 lat. Podstawowym wymogiem stawianym przed studentami jest średnia ocen ze wszystkich zaliczonych do tej pory semestrów, która nie może być niższa niż 4,0.

Laureaci konkursu odbędą miesięczny staż w wybranym przez siebie departamencie BBN. Osoby spoza Warszawy otrzymają bezpłatne zakwaterowanie podczas jego trwania. Po zakończeniu praktyki student otrzyma od Szefa BBN certyfikat potwierdzający ukończenie stażu, jak również raport podsumowujący jego miesięczną pracę. Do niej zaliczać się będzie m.in. przygotowywanie pod okiem ekspertów Biura notatek i analiz, jak również udział w spotkaniach służbowych, seminariach, konferencjach, a także posiedzeniach komisji sejmowych. Staż w BBN jest bezpłatny.

Szczegółowe inforacje o tym jakie wydziały BBN jakich studentów poszukuja, dostepne sa na stronie www.bbn.gov.pl.

Etap I: Złożenie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego

Wypełniony elektronicznie formularz aplikacyjny należy przesłać na adres rekrutacja@bbn.gov.pl w formacie .doc. Aplikacje będą weryfikowane z uwzględnieniem predyspozycji do poszczególnych komórek organizacyjnych BBN. Ważne: Brak odpowiedzi na którekolwiek z pytań w formularzu aplikacyjnym dyskwalifikuje kandydata do odbycia stażu. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu (do 120 osób, po 20 osób do poszczególnych komórek organizacyjnych BBN) zostaną poinformowane drogą elektroniczną na podany w formularzu aplikacyjnym e-mail, ewentualnie telefonicznie do 8 maja br.

Etap II: Test wiedzy

25 maja br. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie będzie się odbywać II i III etap procesu rekrutacyjnego. Komisję rekrutacyjną będą stanowić przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Akademii Obrony Narodowej. W dniu testu studenci będą zobligowani do przedstawienia dowodu tożsamości oraz wypełnionej i odręcznie podpisanej deklaracji woli. W teście wiedzy będzie 40 pytań z jedną prawidłową odpowiedzią. Zakres tematyczny testu obejmuje zagadnienia z merytorycznej działalności poszczególnych komórek organizacyjnych BBN oraz bieżącej sytuacji w kraju i zagranicą. Osoby, które zdobędą najwyższą liczbę punktów zostaną zakwalifikowane do następnego etapu. Przewidywany czas trwania: 30 min.

Etap III: Rozmowa kwalifikacyjna

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie sprawdzona m.in. wiedza ogólna i specjalistyczna kandydatów. Przewidywany czas trwania: 15 min. Dane osób zakwalifikowanych do odbycia stażu w BBN (imię, nazwisko, nazwę uczelni) zostana opublikowane na stronie internetowej do 6 czerwca br. Aplikacje kandydatów, którzy otrzymali ocenę pozytywną, ale nie zostali zakwalifikowani, będą przechowywane na liście rezerwowej w bazie danych. Osoby zakwalifikowane otrzymają propozycję miesięcznego stażu w BBN. Pierwszeństwo wyboru miesiąca odbycia stażu należy do osób, które zdobędą najwyższą liczbę punktów z części pisemnej i ustnej.

Na 7 dni przed rozpoczęciem stażu student będzie zobligowany do przedstawienia:

 • zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • zgody dziekana na odbycie stażu.

Tylko w uzasadnionych sytuacjach dopuszczalne będzie dostarczenie wymaganych dokumentów pierwszego dnia stażu. Ważne: Niedostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów dyskwalifikuje kandydata do odbycia stażu.

Informacja pochodzi ze strony: www.bbn.gov.pl

Kontakt

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego


tel. 22 695 18 77/75
staze@bbn.gov.pl, rekrutacja@bbn.gov.pl
www.bbn.gov.pl