Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Net Masters Cup – konkurs wiedzy o Internecie i technologiach informatycznych

organizator:

Grupa Allegro i Grupa Netia

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2013

Net Masters Cup – konkurs wiedzy o Internecie i technologiach informatycznych

Net Masters Cup to największy w Polsce i jeden z większych w Europie konkurs wiedzy o Internecie i technologiach informatycznych. Jest skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej oraz nauczycieli informatyki. W każdej z pięciu dotychczasowych edycji uczestniczyło ok. 20 tysięcy uczestników.

Podczas dwóch etapów testów online oraz w Wielkim Finale na żywo uczestnicy rozwiązują zadania z zakresu m.in. algorytmiki, programowania, baz danych, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, podstaw telekomunikacji, sieci społecznościowych, systemów operacyjnych, informatyki gospodarczej i bezpieczeństwa w sieci.

Partnerami Olimpiady odpowiedzialnymi w całości za ułożenie pytań oraz weryfikację wyników na każdym etapie są renomowane uczelnie wyższe: Politechniki Warszawska, Łódzka, Poznańska i Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Nad poziomem merytorycznym czuwa także Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Głównym celem projektu jest szerzenie idei społeczeństwa informacyjnego oraz wsparcie młodych utalentowanych informatyków i promocja kierunków technicznych na wyższych uczelniach w Polsce.

Myślą przewodnią Olimpiady jest zachęcenie młodych ludzi do poszerzenia informacji
o internecie, nowoczesnych rozwiązaniach i technologiach telekomunikacyjnych. Poprzez naukową rywalizację, koleżeńską współpracę i rozrywkę promujemy wiedzę niezbędną do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Dzięki takim inicjatywom udaje się wśród młodych ludzi znaleźć prawdziwe informatyczne talenty i wpierać je w dalszej edukacji i rozwoju ich pasji (nagrodą główną jest pakiet pełnej opieki na czas studiów).

Zasady uczestnictwa

W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, do 20 roku życia.

Konkurs jest drużynowy – 3-osobowe drużyny składają się z uczniów aktualnie uczęszczających do tej samej szkoły, pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego (jeden nauczyciel może być opiekunem kilku drużyn z jednej szkoły, jeden uczeń może należeć tylko do jednej drużyny).

Zgłoszenia drużyn do Olimpiady dokonują za pośrednictwem strony netmasterscup.pl nauczyciele prowadzący.

Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny.

Otrzymane podczas zapisów login i hasło będą stałym kluczem dostępu danej drużyny do portalu oraz testów on-line.

Zapisy trwają do 1 marca 2013 roku.

Drużyny zostaną przydzielone do 7 okręgów. Do I etapu przystępują wszystkie zarejestrowane drużyny. Do II etapu przechodzi po 50 najlepszych drużyn z każdego okręgu. Do Finału przechodzą 3 najlepsze drużyny z każdego okręgu.

 • I etap – eliminacje w formie testów on line zostanie rozegrany w okresie 18-22 marca 2013 roku. O szczegółowym terminie testów każda drużyna zostanie powiadomiona mailowo.
 • II etap – półfinały w formie testów online zostanie rozegrany w okresie 22-25 kwietnia 2013.

Wielki Finał ” rozgrywki na żywo ” odbędzie się 24 czerwca 2013.

Drużyny zarejestrowane w VI edycji, które odpadną w eliminacjach lub półfinałach online będą miały szansę na zdobycie jednej „dzikiej karty” uprawniającej do startu w finale. Karty będą nagrodą w konkursie zorganizowanym na stronie internetowej magazynu komputerowego CHIP, patrona medialnego Olimpiady (www.chip.pl).

Nagrodą główną dla najlepszej drużyny w Finale jest pakiet pełnej opieki na studiach dla każdego z trzech członków drużyny oraz sprzęt elektroniczny. Nauczyciel prowadzący zwycięską drużynę otrzyma sprzęt elektroniczny oraz pakiet wejściówek na prestiżowe konferencje informatyczne.

ZAPISY DRUŻYN
9 stycznia – 1 marca 2013 – kampania informacyjna, eliminacje wewnątrzszkolne, zapisy drużyn przez formularz zgłoszeniowy na portalu netmasterscup.pl

TESTY ON-LINE

 • 4-8 marca 2013 – weryfikacja zgłoszeń przez Organizatorów, przydzielanie terminów testów
 • 18-22 marca 2013 – I etap testów on-line
 • 4 kwietnia 2013 – ogłoszenie wyników I etapu testów on-line
 • 8-12 kwietnia 2013 – przydzielanie terminów II etapu testów
 • 22-25 kwietnia 2013 – II etap testów on-line
 • 20 maja 2013 – ogłoszenie wyników II etapu testów on-line
 • do 7 czerwca 2013 – konkurs o „dziką kartę” na udział w finale organizowany przez magazyn CHIP

WIELKI FINAŁ
24 czerwca 2013 r. – Wielki Finał Ogólnopolski na żywo

Nagrody

Główną nagrodą w Olimpiadzie Net Masters Cup jest pakiet pełnej opieki na czas studiów dla każdego z trzech członków zwycięskiej drużyny, a także sprzęt elektroniczny.
Studia muszą być podjęte na polskiej uczelni na kierunku informatycznym. Pakiet składa się z:

 • I ROK STUDIÓW: Roczne stypendium. Studiując na wybranej przez siebie Uczelni w Polsce o profilu informatycznym, każdy finalista otrzymuje kwotę 5000,00 zł za  semestr. Stypendium zależne jest od wyników uzyskanych na koniec semestru, naliczane po uzyskaniu średniej minimalnej, tj. 4,0
 • II ROK STUDIÓW:  wakacyjny płatny staż w Grupie Allegro wraz z opłaconym mieszkaniem w Poznaniu, jeśli finalista przyjedzie spoza Poznania
 • III ROK STUDIÓW: wejściówki na 3 wybrane przez siebie konferencje tematyczne, organizowane w Polsce
 • IV ROK STUDIÓW: warsztaty z trenerami Grupy Allegro
 • V ROK STUDIÓW:  wsparcie merytoryczne działu IT przy pisaniu pracy magisterskiej

Jeśli zdobywca I miejsca nie zdecyduje się na szkołę w Polsce oraz na szkołę o profilu informatycznym otrzyma jednorazowe stypendium w wysokości 5 000,00 zł.

Nauczyciel prowadzący zwycięska drużynę otrzyma sprzęt elektroniczny oraz pakiet wejściówek na wybrane prestiżowe konferencje IT.

Członkowie oraz opiekunowie drużyn, które zajęły II i III miejsce podczas finału otrzymują nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny), pakiet wejściówek na wybrane prestiżowe konferencje IT w Polsce oraz specjalne dyplomy.

Informacje pochodzą ze strony www.netmasterscup.pl

Kontakt

Grupa Allegro i Grupa Netia
www.netmasterscup.pl