Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda Ministra Rozwoju za prace z architektury, budownictwa, mieszkalnictwa

organizator:

Ministerstwo Rozwoju 

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2020

Nagroda Ministra Rozwoju za prace z architektury, budownictwa, mieszkalnictwa

Trwa 48. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Minister Rozwoju rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Nagrody są przyznawane corocznie, według następujących kategorii i zasad:

 • prace inżynierskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
 • prace magisterskie – maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;
 • rozprawy doktorskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
 • krajowe publikacje – maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek.

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane:

 • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • publikacje, w postaci wydawnictw zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace w dziedzinach objętych Konkursem o Nagrodę Ministra.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji – według wzoru w zależności od kategorii, stanowiącego załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do Zarządzenia Ministra Rozwoju z 8 lipca 2020 r., dostępnego w postaci formularza poniżej lub bezpośrednio w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:

 • za prace dyplomowe – rektorzy, senaty lub inne organy uczelni wskazane w statucie uczelni uprawnione do nadawania stopni naukowych lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie – rektorzy, senaty lub organy uczelni uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za publikacje – wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów w okresie, którego dotyczy wniosek.

Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:

 • w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe odpowiednio:
  recenzję pracy wystawianą przez recenzenta pracy lub promotora pracy,
  egzemplarz pracy w wersji papierowej z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym bądź kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów,
  egzemplarz pracy w wersji elektronicznej;
 • w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie odpowiednio:
  co najmniej dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,
  kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora podpisanego przez organ właściwy do nadania tego stopnia zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego nadania;
  egzemplarz rozprawy w wersji papierowej i elektronicznej;
 • w przypadku publikacji:
  co najmniej dwie opinie lub recenzje wydawnicze,
  egzemplarz publikacji w postaci papierowej.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać wersji polskojęzycznej w terminie do 30 września 2020 r. (decyduje data wpływu do ministerstwa) na adres:
Ministerstwo Rozwoju  Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa z dopiskiem na kopercie „KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA – Osiągnięcia naukowe”
lub
w Kancelarii Głównej Ministerstwa, Warszawa, ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości, należy kontaktować się z Patrycją Sidor, tel. 22 522 57 31, e-mail: Patrycja.Sidor@mr.gov.pl.

Pełna treść dokumentacji – w załącznikach pod ogłoszeniem.

Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl

Konkursy na prace naukowe dodawane są przez cały rok w naszym portalu. 

Kontakt

Ministerstwo Rozwoju  Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. 22 522 57 31
Patrycja.Sidor@mr.gov.pl
www.gov.pl

Dokumenty

do pobrania