Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Międzynarodowa Wystawa Satyrykon 2011

organizator:

Legnickie Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 07.02.2011

Międzynarodowa Wystawa Satyrykon 2011

Międzynarodowa Wystawa Satyrykon 2011 jest konkursem otwartym. Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne i fotograficzne wykonane w dowolnej technice, będące oryginałami – powstałe w ostatnich dwóch latach (2010-2011) i zakwalifikowane przez autorów do działów:

 • humor
 • satyra społeczna

(preferowane rysunki bez podpisu)

Prace nagrodzone na innych konkursach będą wyłączone z konkursu. Format prac – maximum A-3 (297 x 420 mm). Prace należy składać lub przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu w terminie do dnia 7 lutego 2011 r. na adres:

Międzynarodowa Wystawa
SATYRYKON -LEGNICA 2011
Akademia Rycerska
ul. Chojnowska 2
59-220 Legnica

Prace przysłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane do konkursu. Do pracy należy dołączyć zdjęcie lub karykaturę Autora, krótką notę biograficzną i wypełnioną kartę zgłoszenia (pismem drukowanym). Autor wyraża zgodę na publiczne ujawnienie przesłanych danych i rozpowszechnianie wizerunku.

Prace konkursowe kwalifikować do wystawy będzie międzynarodowe Jury. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:

 • Grand Prix Satyrykonu 2011, szczerozłoty kluczyk oraz nagrodę pieniężną w wysokości 6.000 PLN
 • 2 złote medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.500 PLN
 • 2 srebrne medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.000 PLN
 • 2 brązowe medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 4.500 PLN
 • 4 wyróżnienia po 4.000 PLN każde
 • nagroda dyrektora Legnickiego Centrum Kultury za fotografię w wysokości 4.000 PLN

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.satyrykon.pl

Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają bezpłatnie katalog i miejsce w katalogu. Organizatorzy zapewniają laureatom bezpłatny udział w imprezie Satyrykon 2011 w dniach 16-19 VI 2011 r. Prace nadesłane na konkurs po zakończeniu wystawy będą eksponowane w kraju i za granicą, a następnie zwrócone uczestnikom konkursu do końca 2012 r.

Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania, wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji dla celów reklamowych, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu w formie katalogu Satyrykonu.

Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów i zostaną włączone do zbiorów Galerii Satyrykonu.

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki regulaminu oraz na upowszechnianie wizerunku Autora w katalogu wystawy pokonkursowej.

Informacje pochodza ze strony www.satyrykon.pl

Kontakt

Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2
59-220 Legnica
tel.: (76) 852 23 44
satyrykon@wp.pl
www.satyrykon.pl