Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Kreatywna Młodzież

organizator:

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 08.11.2019
termin rozstrzygnięcia: 30.11.2019
wartość nagrody: 1500 zł

Kreatywna Młodzież

Organizatorzy zapraszają studentów warszawskich uczelni do udziału w konkursie na projekty innowacji społecznych!

Projekty studenckie mogą być odpowiedzią na aktualne problemy związane np. z ekologią, edukacją, kulturą, zdrowym stylem życia, kulturą czasu wolnego, czy szerokim rozumieniem „smart city”.

Autorzy najlepszych zgłoszeń otrzymają 1500 zł na pokrycie kosztów realizacji projektu.

Konkursu na projekty innowacji społecznych jest organizowany w ramach programu „Kreatywna młodzież”.
Program ten jest realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, a współfinansowany przez m. st. Warszawę.

Program „Kreatywna młodzież” adresowany jest do młodzieży warszawskich szkół ponadpodstawowych tj. szkół branżowych I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących oraz do studentów warszawskich uczelni wyższych.

Celem programu jest wynalazczości i innowacyjności oraz kompetencji społecznych, sprzyjających postawom przedsiębiorczym i zatrudnieniu młodych ludzi. Program ma także na celu wsparcie inicjatyw i kreatywnych form działania młodzieży oraz tworzenie warunków do nabywania praktycznych umiejętności pracy metodą projektową, podczas przygotowania projektów innowacji technicznych lub innowacji społecznych.
Program realizowany jest w formie konkursu innowacji technicznych (adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz konkursu na projekty innowacji społecznych (adresowany do studentów).

Grupom młodzieży uczestniczącym w konkursie na innowacje zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne oraz środki finansowe na przygotowanie prototypów. Autorzy najlepszych projektów innowacji technicznych otrzymają nagrody finansowe.

Podczas programu młodzież, oprócz możliwości realizacji własnych pomysłów, będzie miała także okazję do nawiązania kontaktu i współpracy z przedstawicielami biznesu. Młodzież szkół ponadpodstawowych będzie też miała okazję nawiązać współpracę ze studentami kół naukowych warszawskich uczelni podczas spotkań mentoringowych, które będą elementem procesu tworzenia prototypów innowacji.

Informacja nadesłana przez organizatora.

LINKI DO SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH:
https://www.facebook.com/events/450031558959558/

Kontakt

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Kredytowa 6.m 20
00-062 Warszawa

s.piwowarczyk@pcyf.org.pl