Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace z przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego

organizator:

Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2017
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs na prace z przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego

Celem ogłoszonego przez SAPERE AUSO – Małopolską Fundację Stypendialną Konkursu na najlepsze prace magisterskie w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego jest popularyzacja wiedzy z tych dziedzin oraz stymulowanie zainteresowania tą tematyką studentów małopolskich uczelni i studentów z Małopolski studiujących na uczelniach poza Województwem Małopolskim.

Ustala się następującą tematykę prac:

a) przedsiębiorczość, w tym m.in.:

• promocja przedsiębiorczości regionalnej

• dobre praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości

• promocja kultury przedsiębiorczości

• społeczna odpowiedzialność biznesu

• projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, finansowane ze środków UE, np. działania realizowane przez MARR S.A.

b) innowacje, w tym m.in.:

• fundusze UE przeznaczone na wsparcie innowacji

• dobre praktyki w dziedzinie innowacji

• transfer technologii jako główny czynnik wpływający na rozwój małopolskiej przedsiębiorczości

• aktywność innowacyjna małopolskich przedsiębiorstw

• funkcjonowanie funduszy seed capital na rynku lokalnym, ogólnopolskim i światowym

• analiza podaży na innowacje przedsiębiorstw w wybranych branżach i sektorach gospodarczych.

c) rozwój regionalny, w tym m.in.:

• Małopolska – regionem inwestorów

• rola inwestycji dla rozwoju gospodarczego regionu

• możliwości inwestowania w regionie małopolskim

• rozwój eksportu Małopolski

• stymulowanie kontaktów gospodarczych między Małopolską a innymi regionami Europy

• analizy przedsięwzięć inwestycyjnych z terenu województwa małopolskiego.

Nagrody przewidziane w konkursie mogą być przyznawane w trzech dziedzinach i w trzech stopniach:

 • I stopień w wysokości 5 000 zł
 • II stopień w wysokości 3 000 zł
 • III stopień w wysokości 2 000 zł
 • 5 wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł

Wysokość nagród jest kwotą brutto.

W przypadku wpływu na Konkurs trzech i mniej zgłoszeń w danej kategorii – można przyznać tylko nagrodę jedną nagrodę lub wyróżnienie, a w przypadku wpływu 8 i mniej zgłoszeń – można przyznać wyłącznie trzy nagrody lub wyróżnienia.

W Konkursie mogą brać udział prace obronione między 01.01.2017 r. a 30.09.2017 r., przygotowane przez studentów szkół wyższych z terenu Województwa Małopolskiego oraz studentów innych szkół wyższych stale zameldowanych na terenie Województwa Małopolskiego. Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim.

Dopuszcza się prace magisterskie w innym języku, pod warunkiem dostarczenia ich tłumaczeń. Kwalifikują się jedynie prace, które zostały ocenione na egzaminie magisterskim przynajmniej na ocenę dobrą.

Prace na Konkurs należy złożyć w Biurze Fundacji os. Teatralne 4a (I piętro, pokój 101a), 31-495 Kraków lub wysłać w terminie do 31 października 2017 r.; (decyduje data wpływu do Biura Fundacji) na adres: Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna os. Teatralne 4a (I piętro, pokój 101a) 31-495 Kraków z dopiskiem na kopercie „Konkurs na najlepszą prace magisterską z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego”

Rozstrzygniecie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi do dnia 12 grudnia 2017 r.

Informacje pochodzą ze strony: sapereauso.pl.

Kontakt

Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna
os. Teatralne 4a
31-495 Kraków
tel. 0048 603 31 32 65
fundacja@sapereauso.org
sapereauso.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
ankieta