Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe19
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe12
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionaln

organizator:

SAPERE AUSO - Małopolska Fundacja Stypendialna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2013

Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionaln

Celem ogłoszonego przez SAPERE AUSO Małopolską Fundację Stypendialną konkursu na najlepsze prace magisterskie w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego jest popularyzacja wiedzy z tych dziedzin oraz stymulowanie zainteresowania tą tematyką studentów małopolskich uczelni i studentów z Małopolski studiujących na uczelniach poza Województwem Małopolskim.

Ustala się następującą tematykę prac:

Przedsiębiorczość:

 • promocja przedsiębiorczości regionalnej
 • dobre praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości
 • promocja kultury przedsiębiorczości
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, finansowane ze środków UE, np. działania realizowane przez MARR
 • współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z małopolskim ośrodkami Krajowego Systemu Usług
 • strategie działania instytucji otoczenia biznesu po okresie programowania 2007- 2013 na przykładzie krajów „starej” UE

Innowacje:

 • fundusze UE przeznaczone na wsparcie innowacji
 • dobre praktyki w dziedzinie innowacji
 • transfer technologii jako główny czynnik wpływający na rozwój małopolskiej przedsiębiorczości
 • aktywność innowacyjna małopolskich przedsiębiorstw
 • funkcjonowanie funduszy seed capital na rynku lokalnym, ogólnopolskim i światowym
 • analiza podaży na innowacje przedsiębiorstw w wybranych branżach i sektorach gospodarczych.

Rozwój regionalny:

 • Małopolska–regionem inwestorów
 • rola inwestycji dla rozwoju gospodarczego regionu
 • możliwości inwestowania w regionie małopolskim
 • rozwój eksportu Małopolski
 • stymulowanie kontaktów gospodarczych między Małopolską a innymi regionami Europy
 • analizy przedsięwzięć inwestycyjnych z terenu województwa małopolskiego

Nagrody przewidziane w konkursie mogą być przyznawane w trzech dziedzinach i w trzech stopniach:
Przedsiębiorczość
I stopień w wysokości 5000 zł
II stopień w wysokości 3000 zł
III stopień w wysokości 2000 zł
5 wyróżnień, każde w wysokości 1000 zł

Innowacje
I stopień w wysokości 5000 zł
II stopień w wysokości 3000 zł
III stopień w wysokości 2000 zł
5 wyróżnień, każde w wysokości 1000 zł

Informację pochodzą ze strony: www.sapereauso.org

Rozwój regionalny
I stopień w wysokości 5000 zł
II stopień w wysokości 3000 zł
III stopień w wysokości 2000 zł
5 wyróżnień, każde w wysokości 1000 zł

Wysokość nagród jest kwotą brutto.

Kontakt

SAPERE AUSO - Małopolska Fundacja Stypendialna
Rynek Kleparski 13/8
31-150 Kraków
tel. 12 633 09 86
fundacja@sapereauso.org
www.sapereauso.org