Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionaln

organizator:

SAPERE AUSO - Małopolska Fundacja Stypendialna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2013

Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionaln

Celem ogłoszonego przez SAPERE AUSO Małopolską Fundację Stypendialną konkursu na najlepsze prace magisterskie w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego jest popularyzacja wiedzy z tych dziedzin oraz stymulowanie zainteresowania tą tematyką studentów małopolskich uczelni i studentów z Małopolski studiujących na uczelniach poza Województwem Małopolskim.

Ustala się następującą tematykę prac:

Przedsiębiorczość:

 • promocja przedsiębiorczości regionalnej
 • dobre praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości
 • promocja kultury przedsiębiorczości
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, finansowane ze środków UE, np. działania realizowane przez MARR
 • współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z małopolskim ośrodkami Krajowego Systemu Usług
 • strategie działania instytucji otoczenia biznesu po okresie programowania 2007- 2013 na przykładzie krajów „starej” UE

Innowacje:

 • fundusze UE przeznaczone na wsparcie innowacji
 • dobre praktyki w dziedzinie innowacji
 • transfer technologii jako główny czynnik wpływający na rozwój małopolskiej przedsiębiorczości
 • aktywność innowacyjna małopolskich przedsiębiorstw
 • funkcjonowanie funduszy seed capital na rynku lokalnym, ogólnopolskim i światowym
 • analiza podaży na innowacje przedsiębiorstw w wybranych branżach i sektorach gospodarczych.

Rozwój regionalny:

 • Małopolska–regionem inwestorów
 • rola inwestycji dla rozwoju gospodarczego regionu
 • możliwości inwestowania w regionie małopolskim
 • rozwój eksportu Małopolski
 • stymulowanie kontaktów gospodarczych między Małopolską a innymi regionami Europy
 • analizy przedsięwzięć inwestycyjnych z terenu województwa małopolskiego

Nagrody przewidziane w konkursie mogą być przyznawane w trzech dziedzinach i w trzech stopniach:
Przedsiębiorczość
I stopień w wysokości 5000 zł
II stopień w wysokości 3000 zł
III stopień w wysokości 2000 zł
5 wyróżnień, każde w wysokości 1000 zł

Innowacje
I stopień w wysokości 5000 zł
II stopień w wysokości 3000 zł
III stopień w wysokości 2000 zł
5 wyróżnień, każde w wysokości 1000 zł

Informację pochodzą ze strony: www.sapereauso.org

Rozwój regionalny
I stopień w wysokości 5000 zł
II stopień w wysokości 3000 zł
III stopień w wysokości 2000 zł
5 wyróżnień, każde w wysokości 1000 zł

Wysokość nagród jest kwotą brutto.

Kontakt

SAPERE AUSO - Małopolska Fundacja Stypendialna
Rynek Kleparski 13/8
31-150 Kraków
tel. 12 633 09 86
fundacja@sapereauso.org
www.sapereauso.org