Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie13
 • studenci33
 • absolwenci31
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • muzyczne2
 • artystyczne15
 • naukowe20
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe9
 • małopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

organizator:

Miejski Dom Kultury w Radomsku

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.08.2017

Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

21 marca została ogłoszona IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza. Konkurs jest dwuetapowy i skierowany do autorów przed debiutem. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie jest nadesłanie 5 wierszy własnego autorstwa (w 4 egzemplarzach), które nie były dotychczas publikowane. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy.

Utwory podpisane godłem (słownym pseudonimem) należy przesłać do 1 sierpnia 2017 r. na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko, dopisek „Konkurs poetycki”. Utwory będą oceniane przez jury w składzie: Bohdan Zadura (poeta, prozaik, krytyk literacki, redaktor naczelny czasopisma „Twórczość”), Ireneusz Kaczmarczyk (poeta, krytyk, publicysta, wykładowca akademicki) i Dorota Koman (poetka, autorka radiowych i telewizyjnych audycji o książkach).

Autorzy nominowani do drugiego etapu, zobowiązani są nadesłać do 15 września 2017 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksimum 50 utworów w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), podpisanych tym samym godłem, którego używali w pierwszym etapie. Zestaw wierszy należy nadesłać na adres podany w pierwszym etapie konkursu.

Nagrodę stanowi druk utworów w formie tomiku poetyckiego – nakład 1000 egzemplarzy.

Informacji na temat konkursu udziela Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko, tel./fax 44/ 683 28 29, 683 24 86, 683 52 55, e-mail:
promocja@mdkradomsko.pl.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Organizatora oraz w załączniku poniżęj.

Informacje pochodzą ze strony: www.rozewiczopen.pl

Kontakt

Miejski Dom Kultury w Radomsku
ul. Brzeźnicka 5
97-500 Radomsko
tel. 44 683 28 29, 683 24 86, 683 52 55
promocja@mdkradomsko.pl
www.rozewiczopen.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin