Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs od Idei do biznesu – Energa Innowacje

organizator:

ENERGA Innowacje Sp. z o.o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.01.2012

Konkurs od Idei do biznesu – Energa Innowacje

Konkurs ma na celu zachęcenie warszawskiego środowiska akademickiego do zgłaszania w programie Energa Innowacje unikatowych rozwiązań na rzecz energetyki i rynku energii elektrycznej. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone i będą miały szansę na komercjalizację. Innowacyjne projekty powinny skupiać się na zagadnieniach związanych z energetyką oraz produktami i usługami okołoenergetycznymi (m.in. uwzględniającymi odnawialne źródła energii, lokalne zasoby energii i ich możliwości zagospodarowania, współpracy systemów wytwórczych z sieciami elektroenergetycznymi i ciepłowniczymi, problematyką bezpiecznej i efektywnej eksploatacji sieci, instalacji elektrycznych, a także metodami ograniczania zużycia energii). Nawet najprostsze pomysły mogą dokonać wielkich zmian!

Kto może wziąć udział w konkursie?
By wziąć udział w konkursie, wystarczy studiować na Politechnice Warszawskiej lub w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (studenci I, II i III stopnia) albo pracować naukowo na jednej z wymienionych uczelni.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt.

Jak wziąć udział w konkursie?
Jeśli masz unikatowe rozwiązanie z dziedziny energetyki i rynku energii elektrycznej zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.energa-innowacje.pl/#konkurs-PW-WAT/ i wypełnij Kartę zgłoszenia innowacji. Od zwycięstwa dzielą Cię 4 kroki:

Zgłoszenie udziału
Aby przystąpić do konkursu należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Innowacji (formularz). W ostatnim kroku formularza należy załączyć do zgłoszenia prezentację (w formacie pdf, pps lub ppsx) przedstawiającą graficznie pomysł na innowację. Wygenerowany formularz w formacie pdf należy wydrukować, czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem, a następnie przesłać pocztą lub kurierem na adres spółki.

ENERGA Innowacje Sp. z o.o.
80-890 Gdańsk
ul. Heweliusza 11
email: innowacje@energa.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31 stycznia 2012 r. do godz. 10.00 (decyduje termin wpłynięcia oryginałów dokumentów).

Informacje pochodzą ze strony www.energa-innowacje.pl

Kontakt

ENERGA Innowacje Sp. z o.o.
ul. Heweliusza 11
80-890 Gdańsk

innowacje@energa.pl
www.energa-innowacje.pl