Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Nagrodę Fundacj Grey House Szara Kamienica

organizator:

Fundacja "Grey House Szara Kamienica"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.05.2011

Konkurs o Nagrodę Fundacj Grey House Szara Kamienica

Celem konkursu jest:

 • wyłonienie najciekawszych osobowości twórczych roku 2010/2011
 • wsparcie działań artystycznych młodych talentów
 • upowszechnianie idei promocji młodych twórców w środowisku artystycznym i biznesowym

Nagrodę stanowią:

 • jednorazowe stypendium w wysokości 5000 PLN
 • I wystawa prac Laureata w Galerii Szara Kamienica w Krakowie
 • II wystawa prac Laureata zrealizowanych w ciągu 1 roku po uzyskaniu stypendium
 • projekt „wymarzona galeria” – Fundacja wysyła portfolio Laureata wraz z dokumentacją do interesujących galerii, osób i instytucji wg wskazania Laureata lub/i według własnego uznania

Nagroda przyznawana jest corocznie studentom ostatniego roku lub absolwentom (do ukończenia 30 r. życia) Akademii Sztuk Pięknych i innych uczelni wyższych w kraju, które posiadają kierunki artystyczno-plastyczne.

Na konkurs można nadsyłać prace w następujących dziedzinach:

 • malarstwo
 • grafika
 • rzeźba
 • fotografia
 • video

W konkursie biorą udział kandydaci, którzy nadesłali swoje prace do dnia 30 maja 2011 r.

Konkurs składa się z 2 etapów:

 • etap pierwszy – na podstawie nadesłanych materiałów Jury wybiera 10 Finalistów zakwalifikowanych do II etapu konkursu
 • etap drugi – wybór Laureata, dokonywany przez Jury na podstawie oryginałów przedstawionych prac (fragment lub całość kolekcji) na wspólnym posiedzeniu

Wszyscy kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • przesłanie pracy dyplomowej (bądź innych reprezentatywnych prac) w wersji cyfrowej w formie zdjęć, reprodukcji lub plików wraz z dokumentacją i kartą zgłoszeniową na adres Fundacji – I etap
 • prezentacja planu działań artystycznych na rok kalendarzowy następujący po przyznaniu stypendium (I etap)
 • prezentacja prac konkursowych (lub – jeśli to niemożliwe z przyczyn technicznych – jej fragmentu) w wersji oryginalnej – II etap

Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu konkursu. Zgłaszający prace na konkurs oświadczają, że dostarczone dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego), a w razie ich ujawnienia poniesie odpowiedzialność przewidzianą postanowieniami prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego.

Nośniki CD/DVD i inne zawierające zgłoszone na konkurs prace nie są zwracane uczestnikowi konkursu.

Autorzy prac zakwalifikowanych do II etapu przyznają organizatorom prawa do rozporządzania nimi i korzystania z nich na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalenie
 • digitalizacja
 • wprowadzenie do pamięci komputera
 • sporządzenie wydruku komputerowego
 • zwielokrotnienie poprzez druk (w szczególności w postaci albumu/książki), nagranie na nośniku CD/DVD i innych pamięciach wymiennych
 • wprowadzenie do obrotu
 • nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy
 • wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika

Informacje pochodzą ze strony www.szarakamienica.pl

Kontakt

Fundacja "Grey House Szara Kamienica"
Rynek Główny 6
31-042 Kraków
tel.: (12) 421 15 25
fundacja@szarakamienica.pl
www.szarakamienica.pl