Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci62
 • absolwenci59
 • doktoranci22
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie17
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie56
 • międzynarodowe10
 • łódzkie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa6
 • firma5
 • instytucja rządowa16
 • samorząd22
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na projekt tzw. witacza dla miasta Bydgoszczy

organizator:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Promocji, Sportu i Turystyki

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

Konkurs na projekt tzw. witacza dla miasta Bydgoszczy

Nowy konkurs na projekt tzw. „witacza”

Do 30 września br. można nadsyłać projekty tzw. „witacza” dla miasta Bydgoszczy. Poprzedni otwarty konkurs nie przyniósł rozstrzygnięcia w postaci wyboru zwycięskiego projektu.

Przedmiotem konkursu jest projekt tzw. „witacza” dla miasta Bydgoszczy jako elementu małej architektury, który zostanie ustawiony przy powiatowych, krajowych i wojewódzkich drogach wjazdowych do Bydgoszczy.

Projekty można zgłaszać indywidualnie lub zespołowo. Jeden uczestnik lub jeden zespół może zgłosić jeden projekt.

Termin przyjmowania projektów upływa 30 września 2012 roku.

Do składanego projektu należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia i oświadczenia  oraz płytę CD z wersją elektroniczną projektu. W przypadku projektów zespołowych każdy członek zespołu wypełnia formularz zgłoszenia i oświadczenia indywidualnie.

Obligatoryjnymi elementami projektu są:

a) opis idei,
b) projekt graficzny,
c) wizualizacja projektu graficznego w kontekście przestrzennym.

Projekt przekazuje się w formacie A4 lub A3, w formie wydruku oraz w pliku typu „PDF” na nośniku CD w zamkniętej kopercie opatrzonej jedynie opisem „konkurs na projekt tzw. „witacza” dla miasta Bydgoszczy. Każdy element projektu powinien być oznaczony indywidualnym kodem 6-cyfrowym.
Oświadczenie i zgłoszenie powinno być złożone osobno w oznaczonej kopercie z indywidualnym 6-cyfrowym kodem takim samym jak na projekcie. Prace oznaczone w inny sposób zostaną odrzucone.

Nagroda

W konkursie przyznana zostanie jedna pieniężna nagroda główna w wysokości 12.500 zł brutto. W przypadku projektu zbiorowego nagrodę dzieli się proporcjonalnie, na równe części. Przyznanie nagrody oznaczać będzie przekazanie projektu do realizacji.

Informacje pochodzą ze strony http://www.bydgoszcz.pl/

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Promocji, Sportu i Turystyki
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 446
r.niedzwiecka@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl