Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci62
 • absolwenci60
 • doktoranci22
 • naukowcy10
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie16
 • artystyczne22
 • naukowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie54
 • międzynarodowe8
 • łódzkie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa16
 • samorząd23
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na pracę magisterską z historii idei społecznych, politycznych i prawnych

organizator:

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2017

Konkurs na pracę magisterską z historii idei społecznych, politycznych i prawnych

Nagrodę przyznaje powołana przez Radę Archiwum Warszawskiej Szkoły Idei kapituła z funduszu programu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Warszawska szkoła historii idei i jej znaczenie w humanistyce polskiej” (11H 11 018180) w latach 2012-2016.

Przedmiotem konkursu są prace z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych. Prace zgłaszają ich promotorzy z poparciem recenzentów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– trzy egzemplarze pracy w formie papierowej,
– pracę w formie elektronicznej na CD,
– podstawowe dane o autorze wraz z jego adresem e-mailowym i numerem telefonu,
– opinię o pracy napisaną przez jej recenzenta,
– autorskie streszczenie pracy o objętości 1500-1800 znaków.

Powyższe materiały należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Socjologii UW, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa i powiadomić o tym sekretarza Kapituły, dr. hab. Andrzeja Waśkiewicza e-mailem na adres: waskiewa@is.uw.edu.pl.

Termin zgłaszania prac upływa 31 października każdego roku.

Zgłoszone prace ocenia powołana przez Kapitułę komisja konkursowa w składzie 3 samodzielnych pracowników naukowych o specjalnościach zależnych od tematyki zgłoszonych prac.

Ogłoszenie wyników ma miejsce na pierwszym w następnym roku zebraniu Rady Naukowej Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

Laureatom przyznaje się dyplomy oraz pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w wysokości odpowiednio 1000, 750, 500 zł.

Nagrodzone prace zostają rekomendowane do publikacji w czasopiśmie Przegląd Filozoficzno-Literacki, zależnie od swojej objętości w formie pełnej lub skróconej.

Informacje pochodzą ze strony: archidei.ifispan.pl.

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (48 22) 826 71 81, 828 32 04
archidei@ifispan.waw.pl
archidei.ifispan.pl