Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie43
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na oktostych

organizator:

Polskie Radio Łódź

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2011

Konkurs na oktostych

Polskie Radio Łódź i Uniwersytet Łódzki ogłaszają w 30 rocznicę śmierci Jarosława Iwaszkiewicza „Konkurs na oktostych”.

Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie mogą wziąć twórcy niezrzeszeni i zrzeszeni w związkach twórczych. Prace zawierające jeden utwór należy oznaczyć godłem (pseudonimem), to samo godło powinno znaleźć się na kopercie z danymi autora (imię, nazwisko, adres, telefon, mail). Dopuszczalne jest przysłanie kilku utworów tego samego autora. Każdą pracę należy nadsyłać jako oddzielny zestaw. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane.; autor proszony jest o załączenie oświadczenia o autorskim charakterze pracy – „Niniejszym oświadczam, że praca… jest mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich”. Prace w formie wydruków komputerowych należy nadsyłać do 31 stycznia 2011 r. na adres:

Polskie Radio Łódź
ul. Narutowicza 130
90-146 Łódź

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w marcu 2011 r. w Polskim Radiu Łódź. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji tomiku pokonkursowym najlepszych, wybranych przez organizatorów wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach. Autorzy utworów zamieszczonych w tych tomikach zostaną zaproszeni na uroczystą promocję, która odbędzie się w Polskim Radiu Łódź i otrzymają tomiki w prezencie. Uczestnictwo w uroczystości wręczenia nagród i promocji tomiku – na koszt własny autorów.

Informacje pochodzą ze strony www.easy7146.easyisp.pl

Kontakt

Polskie Radio Łódź
ul. Narutowicza 130
90-146 Łódź
tel.: (42) 675 38 00

www.radiolodz.pl