Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci21
 • naukowcy8
 • inni42
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie20
 • artystyczne30
 • naukowe46
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe7
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa8
 • firma11
 • instytucja rządowa19
 • samorząd33
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na mural w Wałbrzychu 2020

organizator:

Prezydent Miasta Wałbrzycha

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 09.11.2020
liczba nagród: 1
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs na mural w Wałbrzychu 2020

Prezydent Miasta Wałbrzycha zaprasza do udziału w konkursie na projekt i wykonanie muralu pn. „Mural na Placu Górnika” inspirowanego i promującego Centrum Nauki i Sztuki„Stara Kopalnia” w Wałbrzychu. Swoje projekty można przesyłać do 9 listopada 2020 roku.

Celem konkursu jest wyłonienie projektu, który zostanie wykonany na elewacji budynku znajdującego się w Wałbrzychu przy Placu Górnika. Tematyka muralu powinna wpisywać się w przestrzeń architektoniczną miasta tworząc oryginalną kompozycję plastyczną dotyczącą Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu – największej atrakcji poprzemysłowej w Polsce, mieszczącej się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia” (Thorez”).

Mural powinien budzić pozytywne emocje wśród mieszkańców miasta i gości. Mural powinien prezentować Wałbrzych jako miasto nawiązujące do tradycji wałbrzyskiego górnictwa węglowego (jego historię i kulturę) oraz informować o zabytku Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, a także zespoły autorskie złożone z kilku osób. Zespół autorski winien wskazać reprezentanta upoważnionego do występowania wobec Organizatora w imieniu jego członków. Członkowie zespołu autorskiego muszą być związani ze sobą umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, pod warunkiem, że poszczególni członkowie w/w zespołu nie wezmą udziału w Konkursie jako indywidualni uczestnicy.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 • wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go wraz z projektem i wstępnym kosztorysem realizacji muralu oraz oświadczeniem do siedziby Organizatora. Wstępny kosztorys powinien zawierać informacje na temat orientacyjnych kosztów realizacji projektu z uwzględnieniem proponowanego do wykorzystania materiału;
 • posiadanie doświadczenia w projektowaniu i realizacji murali lub przedstawienie zespołu autorskiego posiadającego takie doświadczenie, który wykona profesjonalnie nagrodzony projekt. Do formularza zgłoszeniowego w ramach konkursu należy dołączyć dokumentację potwierdzającą dorobek twórczy autora lub wybranego zespołu, który będzie realizował projekt, a także dokumentację fotograficzną zrealizowanych dotąd projektów.

Dokumenty oraz projekt można przesłać pocztą, za pośrednictwem kuriera lub składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych. Kopertę, w której będą dostarczone dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Konkurs: Mural na Placu Górnika.” lub elektronicznie na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronach internetowych Gminy Wałbrzych walbrzych.eu i rewitalizacja.walbrzych.pl oraz poniżej w formie plików do pobrania.

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł brutto.

Osobami do kontaktu w sprawie konkursu są: Justyna Pichowicz, tel. 74 64 447102 oraz Agnieszka Torzecka, tel. 74 64 44711 e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: bip.um.walbrzych.pl

A po więcej ciekawych ofert konkursowych zapraszamy do naszej bazy!

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00
um@um.walbrzych.pl
www.bip.um.walbrzych.pl

Dokumenty

do pobrania