Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na logotyp wydawnictwa

organizator:

Wydawnictwo Miejskie Posnania

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.06.2011

Konkurs na logotyp wydawnictwa

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany przede wszystkim do twórców, w tym uczniów, studentów i absolwentów uczelni artystycznych i projektowych.

UWAGA! Logotyp powinien nawiązywać do linii graficznej miasta Poznania w przynajmniej dwóch z trzech aspektów: kolorystyce, użyciu czcionki miejskiej lub piktogramu gwiazdki. Znak graficzny WMP będzie wykorzystywany w publikacjach drukowanych, zwłaszcza na grzbietach książek, i na stronach internetowych. Materiały pomocnicze – do pobrania

Projekt logotypu należy przygotować w dwóch opcjach: pełnej, uwzględniającej nazwę „Wydawnictwo Miejskie Posnania”, oraz skróconej (piktogram), a także w trzech wersjach kolorystycznych: kolorowej, czarno-białej i w odcieniach szarości.

Prace konkursowe (wydruki kolorowe A4) wraz z danymi autora w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem należy złożyć  lub przesłać na adres:
Wydawnictwo Miejskie Posnania
ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań

Termin składania prac konkursowych upływa 10 czerwca 2011 r. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Jury. Wydawnictwo przyzna jedną nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia. Laureat nagrody głównej otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000  zł. Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu zamieszczonym  na stronie internetowej Wydawnictwa i dostępnym w jego siedzibie.

Informacja pochodzi ze strony: wm.poznan.pl

Kontakt

Wydawnictwo Miejskie Posnania
ul. F. Ratajczaka 44
61-728 Poznań
tel.: 61 851 86 01
wm@wm.poznan.pl
wm.poznan.pl