Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logo projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój”

organizator:

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie, małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2020
wartość nagrody: 1000 zł

Konkurs na logo projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój”

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ ogłasza konkurs na zaprojektowanie logo projektu realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pt. „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekty należy przesyłać do 15 września 2020 roku.

Projekt nosi zwyczajową nazwę „Przełamuj” i na tym haśle ma się opierać wizualizacja logo. Na projekt logo ma składać się hasło „Przełamuj” oraz symbol graficzny korespondujący z hasłem. Logo powinno mieć pełną wersję (symbol oraz hasło) oraz wariantywną w postaci samego symbolu identyfikującego projekt bez konieczności użycia hasła. Oczekuje się propozycji logo w wariantach kolorystycznych oraz achromatycznych. Należy także zaprezentować projekt logo na trzech przykładach: plakacie, zdjęciu i długopisie w wersji edytowalnej. Logo powinno być nowoczesne, proste i oryginalne, a także łatwe w implementacji na różnych materiałach promocyjnych. Powinno godnie reprezentować projekt i dobrze prezentować się u boku logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Pole logotypu powinno mieścić się w polu ochronnym znaku o proporcjach wysokość=a szerokość= 1,618a. Logotyp powinien zachować czytelność przy polu ochronnym znaku o wysokości 1,5 cm. Głównym kolorem logotypu (dominantą) powinien być granat uniwersytetu: R= 49 G=81 B=153, C=92 M=77 Y=7 K=1. Pozostałe kolory powinny zostać dobrane do wskazanego wyżej koloru. Użyty krój pisma powinien być jednoelementowy, posiadać polskie znaki i być krojem internetowym. Wskazane jest użycie kroju Public Sans. Światła międzyliterowe powinny podkreślać czytelność kroju pisma. Logo powinno mieć charakter ponadczasowy. Dla logo powinna powstać podstawowa księga znaku. Szczegółowe wytyczne zawarte są w Regulaminie konkursu.

Uczestnikiem Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, w tym także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Nagroda: umowa o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, wynagrodzenie 1000 zł netto – dla osoby fizycznej – płatne na podstawie rachunku, dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą – płatne na podstawie faktury bądź rachunku.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie proszone są o przesłanie swojej oferty wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową w formie skanu bądź zdjęcia (stanowiącą załącznik do regulaminu) na adres poczty elektronicznej e-mail: przelamuj@uj.edu.pl w terminie do 15 września 2020 roku, wpisując w tytule wiadomości „Logo projektu ‘Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój’ (Przełamuj)”. Z autorem wybranego projektu osoby odpowiedzialne za konkurs skontaktują się telefonicznie lub mailowo.

Szczegóły dotyczące formatów plików, jakie należy przesłać, dalsze wytyczne oraz zasady wyłonienia zwycięzcy zawarte są w Regulaminie konkursu. Uniwersytet Jagielloński – Dział ds. Osób Niepełnosprawnych zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi autorami przesłanych ofert.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: don.uj.edu.pl

A w naszej bazie znajdują się również inne oferty konkursów artystycznych.

Kontakt

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ
al. Mickiewicza 9a/410 Collegium Paderevianum II
31-120 Kraków
tel. 12 663 43 50
don@uj.edu.pl
www.don.uj.edu.pl

Dokumenty

do pobrania