Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na esej dla pracowników uczelni wyższych

organizator:

Biuro Projektu Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2011

Konkurs na esej dla pracowników uczelni wyższych

Poznański Park Naukowo-Technologiczny w ramach realizacji projektu „Inno(moty)wacje. Promocja otwartych postaw na proces komercjalizacji wiedzy” zaprasza do udziału w konkursie na esej pt. „Możliwości komercjalizacji wiedzy w Polsce. Doświadczenia w zakresie współpracy nauka-biznes.”

Uczestnikami konkursu mogą być pracownicy uczelni wyższych, zainteresowani zjawiskiem transferu wiedzy z nauki do biznesu i mają doświadczenia w zakresie współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym.

Esej powinien zawierać opis tych doświadczeń, napotykane bariery i ułatwienia oraz refleksje autora na temat możliwości komercjalizacji wiedzy w naszym kraju.

Zgłoszenie udziału w konkursie wraz z tekstem eseju należy przesłać do 30 kwietnia 2011r. na adres olga.szczepaniak@ppnt.poznan.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz stopień naukowy autora
 • dane kontaktowe autora – adres, numer telefonu i adres e-mail
 • nazwę uczelni, będącej miejscem pracy autora

Esej biorący udział w konkursie powinien spełniać następujące kryteria formalne:

 • być napisany w języku polskim
 • nie przekraczać 2 stron A4 znormalizowanego tekstu
 • być przesłany w formacie Word lub w formatach .rtf i .txt

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 maja 2011r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.innomotywacje.ppnt.poznan.pl

Spośród nadesłanych prac wybranych zostanie 5 najlepszych, które będą opublikowane na łamach kwartalnika „Innomotywacje”. Nagrodą dla autorów będzie także wizyta studyjna do Sophia Antipolis we Francji – największego i najstarszego parku technologicznego w Europie w terminie 27-30 czerwca 2011r.

Informacje pochodzą ze strony www.innomotywacje.ppnt.poznan.pl

Kontakt

Biuro Projektu Poznański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Rubież 46
61-612 Poznań
tel.: 618 279 763
olga.szczepaniak@ppnt.poznan.pl
www.innomotywacje.ppnt.poznan.pl