Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny „Zamaskowany Świat Pandemii”

organizator:

Centrum Kulturalne w Przemyślu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.06.2020

Konkurs fotograficzny „Zamaskowany Świat Pandemii”

Celem konkursu jest promocja twórczości fotograficznej i ukazanie rzeczywistości związanej z aktualnymi wydarzeniami związanymi z pandemią Covid-19 ze szczególnym uwzględnienie powszechnie stosowanych elementów służących ochronie zdrowia. Ukazanie w oryginalny i niepowtarzalny sposób ludzi, zjawisk i wydarzeń gdzie te akcesoria (maseczki, rękawiczki itp.) są jednym z elementów fotografii.

Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie do dnia: 20 czerwca 2020 roku.

Uczestnikami konkursu są osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących; amatorów i profesjonalistów. Wysłanie zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z potwierdzeniem uczestnika, że są to jego własne prace, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich, a także zezwala organizatorowi na reprodukcję wszystkich lub części przesłanych materiałów bez opłat do publikacji w materiałach reklamowych i promocyjnych, katalogu pokonkursowym, na stronie internetowej i w innych mediach.

Do udziału w Konkursie niezbędne jest przesłanie do siedziby Organizatora:
– fotografii,
– formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą RODO.

Forma i warunki zgłoszenia
• Jeden uczestnik może przesłać na konkurs max 3 zdjęcia.
• Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi mieć formę cyfrową; być w formacie obrazu JPG, preferowana wielkość nie przekraczająca 1920×1080 pikseli. Na zdjęciu nie może znajdować się żaden podpis lub identyfikator. Plik zdjęcia nie może przekraczać 2 MB.
• Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej odpowiadającej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne.
• Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy wysłać w formie załącznika na adres e-mailowy organizatora. W tym samym e-mailu należy podać dane osobowe uczestnika tj. imię i nazwisko, tytuł pracy.
• Zgłoszenie udziału do konkursu może zostać odrzucone jeżeli organizator uzna, że jest niezgodne z zasadami regulaminu konkursu.
• Zgłoszenie należy przesłać na adres :e-mail: artystyczny@ck.przemysl.pl
• Kontakt: Centrum Kulturalne w Przemyślu, Dział Animacji Kulturowej, tel. 16 678 20 09

Jury Konkursu
Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie profesjonalnego jury, którego skład zostanie ustalony przez Organizatora. Jury przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia. Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.

Informacje pochodzą z regulaminu na stronie: ck.przemysl.pl

Konkursy dla fotografujących znajdują się w dziale konkursów artystycznych na naszej stronie. 

Kontakt

Centrum Kulturalne w Przemyślu
ul. Konarskiego 9
37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09
artystyczny@ck.przemysl.pl
ck.przemysl.pl

Dokumenty

do pobrania