Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Duetów z Fortepianem

organizator:

UMFC

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2011

Konkurs Duetów z Fortepianem

Inicjatorem Konkursu jest Katedra Kameralistyki Fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a Organizatorem UMFC i Fundacja „Partnerstwo w muzyce”.
Konkurs odbędzie się w Warszawie między 1-7 lutego 2012 pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W Konkursie mogą wziąć udział duety instrumentalne i wokalne z fortepianem – z wyjątkiem duetów fortepianowych.
Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • wiek każdego z członków duetu nie powinien przekraczać 27 lat w dniu rozpoczęcia Konkursu (urodzeni po 1 lutego 1985 roku)
 • obywatelstwo polskie (w konkursie dopuszcza się też udział obcokrajowców studiujących lub pracujących w Polsce)
 • rekomendacja artystów muzyków (lub dyplomy ukończenia szkoły, uczelni)
 • wpłacenie wpisowego w wysokości 150 zł od osoby na konto bankowe UMFC: Reiffeisen Bank Polska 80 1750 0009 0000 0000 0561 2918 z dopiskiem „I Konkurs Duetów”.
 • przysłanie zgłoszenia (na załączonym formularzu) wraz z programem oraz 2 zdjęciami (formatu paszportowego), fotokopią dok. tożsamości i potwierdzeniem wpłaty wpisowego w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2011 – na adres Biura Konkursu UMFC 00-368 Warszawa, Okólnik 2

Konkurs jest dwuetapowy. Czas trwania występu w I etapie powinien się zawierać pomiędzy 20 i 25 a w drugim, pomiędzy 40 i 45.
W programie przedstawionym przez duet w I etapie winien się znaleźć utwór: dla Duetów z instrumentem smyczkowym i z głosem – Mozarta, Haydna, Beethovena lub Schuberta), dla Duetów w innym składzie utwór XIX- wieczny, oraz obowiązkowy dla wszystkich zespołów utwór XX – wieczny. Dopuszcza się część większej całości, np. część sonaty lub wybór pieśni z cyklu.
W II etapie obowiązkowe jest wykonanie całej sonaty przez duety z instrumentem oraz cyklu pieśni przez duet ze śpiewem. Pozostała część programu – dowolna.
Wybór i układ programu będzie przedmiotem oceny jury. Utwory nie mogą się powtarzać w I i w II etapie.
Struktura jury, w skład którego mogą wchodzić zarówno pedagodzy jak i artyści niezależni:

 • przewodniczący – profesor kameralistyki fortepianowej wskazany przez organizatorów
 • dwóch pianistów-kameralistów;
 • dwóch instrumentalistów – smyczkowiec i dęty;
 • dwoje śpiewaków – mężczyzna i kobieta;
 • w II etapie udział krytyka muzycznego i impresaria z głosem doradczym.

Jury ocenia w skali od 1 do 25 punktów; 19 punktów jest minimum dopuszczającym do II etapu. Punktacja stanowić będzie rodzaj narzędzia pomocniczego. Wiodącą będzie dyskusja i w razie potrzeby – ewentualne głosowanie. W przypadku równego podziału, głos Przewodniczącego Jury jest rozstrzygający.

Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne, a jego praca regulowana oddzielnym regulaminem, przedstawionym przez przewodniczącego jury na I posiedzeniu jury.

Punktacja Jury jest jawna. Na prośbę zainteresowanych, zarówno Przewodniczący jak i Członkowie Jury mogą dzielić się z uczestnikami swoimi refleksjami dotyczącymi występów konkursowych.
Przewiduje się 3 nagrody (dla zespołu) w wysokości

 • 20 000 zł – I miejsce,
 • 15 000 zł – II miejsce,
 • 10 000 zł – III miejsce

oraz 2 wyróżnienia i nagroda specjalna dla najmłodszego duetu, uczestniczącego w II etapie. Jury zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród. Dopuszcza się możliwość nagród fundowanych zarówno przez instytucje, jak i osoby prywatne.

Pożądane jest, aby uczestnicy konkursu przedstawili do dyspozycji jury 3 kserokopie wykonywanych przez siebie utworów.

Informacja pochodzi ze strony: www.konkursduetow.pl

Kontakt

UMFC
ul. Okólnik 2
00-368 Warszawa

biuro@konkursduetow.pl
www.konkursduetow.pl