Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci64
 • absolwenci65
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie10
 • artystyczne23
 • naukowe38
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe5
 • podkarpackie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa15
 • samorząd21
 • inny2
Wróć do listy

Konkurs dla uczniów Miasto przyszłości

organizator:

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Rodzaj:
literackie, artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.01.2019
termin rozstrzygnięcia: 31.01.2019
liczba nagród: 5

Konkurs dla uczniów Miasto przyszłości

Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej ogłasza Ogólnopolski Konkurs dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych „Miasto przyszłości”.

Celem konkursu jest propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania współczesnymi ideami urbanistycznymi, a w konsekwencji refleksji nad funkcjonowaniem struktur funkcjonalno-przestrzennych współczesnych miast. Konkurs ma być odzwierciedleniem poglądów młodego pokolenia na temat kierunku zmian w funkcjonowaniu miast. Uznaje się, że uczniowie są istotnymi uczestnikami dyskusji w zakresie zapewnienia wysokiej jakości życia.

Prace konkursowe powinny zawierać autorski pogląd dotyczący tego, jak mogą wyglądać miasta przyszłości w wybranym przez Uczestnika (i jednoznacznie wskazanym) horyzoncie czasowym. Za istotne uznaje się wskazanie potrzeb współczesnego człowieka oraz zasad jego funkcjonowania w przestrzeni. Jako dodatkowy atut pracy wskazuje się odwołania i nawiązania do współczesnych nurtów rozwoju przestrzennego miast, niemniej jednak praca powinna co najmniej stanowić ich rozwinięcie lub uzupełnienie. Wynik rozważań może zostać przedstawiony w istniejącym lub hipotetycznym terenie w formie graficznej (forma dowolna) i opisowej.

Główną nagrodą w konkursie dla 5 najlepszych prac konkursowych jest praktyka badawczo-rozwojowa w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego realizowana w ramach prac Katedry Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Organizatorzy przewidują również nagrody rzeczowe dla autorów nagrodzonych prac konkursowych oraz dyplomy i certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich uczestników konkursu.

Pytania do regulaminu Konkursu można składać do 01.12.2018 r. na adres e-mail: urbanistyka@pwr.edu.pl
Prace konkursowe należy składać do 16.01.2019 r. na Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, ul. Bolesława Prusa 53/55, 50-317 Wrocław, pok. 212a.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.01.2019 r. Po ogłoszeniu wyników konkursu planowana jest wystawa prac konkursowych.

Informacje zostały nadesłane przez Organizatora. 

LINKI:
http://wa.pwr.edu.pl/o-wydziale/aktualnosci/ogolnopolski-konkurs-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych-miasto-przyszlosci-11179.html

Kontakt

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
ul. Bolesława Prusa 53/55
50-317 Wrocław

urbanistyka@pwr.edu.pl
wa.pwr.edu.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
plakat