Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IV Edycja konkursu wiedzy politechnicznej 2010/2011

organizator:

Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2011

IV Edycja konkursu wiedzy politechnicznej 2010/2011

Cele konkursu:

 • rozwijanie aktywności naukowej uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu wiedzy technicznej
 • pogłębianie i poszerzanie wiedzy uczniów w oparciu o różne źródła informacji
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowo-technicznych
 • podkreślanie roli nowoczesnych materiałów i technologii w technice
 • promowanie nowych dziedzin techniki

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych składają prace o tematyce dopasowanej do poziomu nauczania na danym etapie edukacji.

Tematy dla szkół ponadgimnazjalnych:

 1. Diamenty – materiały inżynierii przyszłości.
 2. Roboty lekarze – rzeczywistość czy futurystyczna wizja przyszłości.
 3. Mniej znaczy więcej – współczesne zastosowania próżni.

Tematy dla szkół gimnazjalnych:

 1. Biomateriały – wczoraj, dziś, jutro.
 2. Czy współczesne roboty będą rządzić światem a może już rządzą?
 3. Co uważasz za największe osiągnięcie współczesnej inżynierii materiałowej i dlaczego?

Konkurs jest dwustopniowy.

I stopień przeprowadzany jest w formie korespondencyjnej. Polega na samodzielnym opracowaniu referatu (max 15 str.) na wybrany temat z ogłoszonych na stronie internetowej Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej (www.imnitp.tu.koszalin.pl), oraz przesłaniu opracowania na adres organizatora. Praca musi zawierać wykaz źródeł wykorzystanych przy jej pisaniu.

Prace ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej.

Na końcową ocenę pracy składają się:

 • nowatorskie ujęcie problemu
 • zgodność opracowania z tematem pracy
 • potencjalna możliwość zastosowania omawianych zagadnień w przemyśle lub nauce
 • samodzielne wnioski dotyczące tematyki pracy

Do konkursu stopnia II zostaje zakwalifikowanych 5 prac, które zostały najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową.

Organizatorzy konkursu mogą wyróżnić dodatkowych 5 prac, spośród wszystkich nadesłanych opracowań. II stopień konkursu (finałowy) odbędzie się w Instytucie Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej. Uczestnik przygotowuje prezentację na wybrany w I stopniu konkursu temat.

Kształt prezentacji jest dowolny (według pomysłu uczestnika). Można wykorzystać np. planszę, rzutnik pisma, komputer, pokaz, eksperyment. Czas trwania prezentacji to 15 minut oraz 5 minut na dyskusję o tematyce prezentacji z Komisja Konkursową.

Laureatami zostają uczestnicy II stopnia konkursu, oraz autorzy wyróżnionych prac.

Uczestnicy II etapu Konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

Laureaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów otrzymują tytuł: laureata I, II, III miejsca, pozostali tytuł laureata.

Laureaci Konkursu zgłaszający chęć podjęcia studiów w Instytucie Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej będą przyjęci na studia bez konieczności dodatkowej procedury kwalifikacyjnej.

Warunkiem przyjęcia na studia laureata Konkursu jest złożenie przez niego w wymaganym terminie stosownych dokumentów w Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej. Spis wymaganych dokumentów i terminy ich składania można znaleźć w informatorze dla kandydatów na studia na Politechnice Koszalińskiej i na stronie internetowej www.imnitp.tu.koszalin.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac.

Organizatorzy, wzorem wcześniejszych edycji Konkursu, przewidują dla laureatów konkursu oraz ich opiekunów atrakcyjne i interesujące nagrody.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy karina.grzeskowiak@tu.koszalin.pl do dnia 28 lutego 2011 r. Ogłoszenie listy prac zakwalifikowanych do II etapu – 8 marca 2011 r. Finał konkursu i ogłoszenie wyników – 31 marca 2011 r.

Informacje pochodzą ze strony www.imnitp.tu.koszalin.pl

Kontakt

Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
tel.: (94) 347 83 45
karina.grzeskowiak@tu.koszalin.pl
www.imnitp.tu.pl