Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

II Ogólnopolski Konkurs Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryki "Świat niedopowiedziany"

organizator:

Muzeum Regionalnego w Brzezinach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2010

II Ogólnopolski Konkurs Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryki "Świat niedopowiedziany"

Organizatorami konkursu są Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Muzeum Regionalne w Brzezinach.  Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Brzeziny.

Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci brzezinianina Andrzeja Babaryki (1952-2006), a motto drugiej edycji konkursu stanowi jego następujący liryk bez tytułu:

Zadzwonią wszystkie telefony
Jeden nie zadzwoni

Dostaniesz najlepsze karty
bez tej jednej

Zagoją się wszystkie rany
jedna będzie otwarta

Przytulą cię przypadkowi ludzie
ten nie przytuli

Spełnią się nawet marzenia
jedno nie

Uchylą się każde drzwi Te
pozostaną zamknięte

W konkursie mogą wziąć udział poeci, którzy mają w swoim dorobku nie więcej niż dwie książki poetyckie. Prace konkursowe – 3 krótkie utwory liryczne, napisane w języku polskim, z których jeden powinien nawiązywać do hasła „Świat niedopowiedziany” i motta konkursu – należy sporządzić w 3 egzemplarzach (maszynopis, wydruk) i przesyłać do 15 listopada 2010 r na adres:

Muzeum Regionalnego w Brzezinach
ul. Piłsudskiego 49
95-060 Brzeziny

z dopiskiem – „konkurs”

Wiersze te nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych.Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę,oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail. Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie przez jury, które powołują organizatorzy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 grudnia 2010 r. podczas inauguracji IV Festiwalu Puls Literatury, która odbędzie się w Brzezinach. Gwarantowana przez organizatorów pula nagród wynosi 3 000 zł.

Informacje pochodzą ze strony www.poezja-polska.art.pl

Kontakt

Muzeum Regionalnego w Brzezinach
ul. Piłsudskiego 49
95-060 Brzeziny