Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

2. Konkurs literacki „Życie codzienne w czasach koronawirusa”

organizator:

IGS SGH

Rodzaj:
literackie, artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.04.2021
wartość nagrody: 5000 zł

2. Konkurs literacki „Życie codzienne w czasach koronawirusa”

Konkurs literacki „Życie codzienne w czasach koronawirusa” ma na celu zebranie materiałów w formie tekstowej, przedstawiających życie codzienne ich Autorów w czasie trwania pandemii koronawirusa oraz wyłonienie najlepszych opracowań. Swoje zgłoszenia można przesyłać do 15.04.2021 roku.

Na potrzeby Konkursu przez słowa materiał/relacja rozumie się dowolną formę dziennika, pamiętnika, bloga, scenariusza, zapisu stenotypicznego, który jest przesłany w formie pliku tekstowego. Uczestnicy mogą jednak dołączać zdjęcia, filmy, rysunki i inne załączniki, które uważają za istotne.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia. Dopuszczalne są pamiętniki pisane przez osobę niepełnoletnią, która ukończy 18 lat w 2020 roku z tym, że zgłaszającym formalnie materiał do Konkursu jest opiekun prawny tej osoby. Dopuszczalne są pamiętniki pisane wspólnie przez osobę pełnoletnią z innymi członkami gospodarstwa domowego z tym, że zgłaszającym formalnie materiał do Konkursu jest zawsze osoba pełnoletnia.

Przewidywane są następujące nagrody za najlepsze prace:

 • I nagroda – 5000 zł;
 • II nagroda – 4000 zł;
 • III nagroda – 3000 zł;
 • trzy wyróżnienia – po 1000 zł;
 • wyróżnienie Krajowego Stowarzyszenie Sołtysów i Gazety Sołeckiej, dla najciekawszego pamiętnika pisanego przez mieszkańca/kę wsi – 1000 zł;
 • wyróżnienie Związku Nauczycielstwa Polskiego dla najciekawszego pamiętnika napisanego przez nauczyciela/kę – 1000 zł;
 • trzy wyróżnienia rzeczowe Związku Nauczycielstwa Polskiego dla pamiętników nauczycielskich – weekendowy pobyt dla dwóch osób w hotelu Logos w Warszawie lub Augustowie.

Uczestnicy konkursu są zobowiązani przesłać do dnia materiał (relację) wraz z oświadczeniem. Uczestnicy mogą również uzupełnić przesłane materiały o wypełniony kwestionariusz, znajdujący się na stronie Organizatora. Prace należy przesłać mailem: pamietniki@sgh.waw.pl (preferowana) lub pocztą tradycyjną: Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa.

W Konkursie prezentowane być mogą wyłącznie takie prace, które spełniają następujące warunki:

 • pełne prawa autorskie (majątkowe i niemajątkowe) przysługują wyłącznie i w całości Uczestnikowi;
 • praca nie narusza jakichkolwiek praw, uprawnień, prawnie chronionych interesów ani dóbr osobistych jakichkolwiek osób;
 • praca nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • przeniesienie na Organizatora praw do danej pracy nie jest w jakikolwiek sposób ograniczone ani wyłączone, w szczególności prawa te nie są przedmiotem zajęcia ani jakiegokolwiek pierwszeństwa (pierwokupu, odkupu itp.) jakiegokolwiek podmiotu;
 • praca nie była zgłoszona w żadnym innym konkursie.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: ssl-kolegia.sgh.waw.pl

A ciekawych innych propozycji konkursowych zapraszamy do naszej wyszukiwarki konkursów!

Kontakt

Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH
ul. Wiśniowa 41 .m p. 66b
02-520 Warszawa
tel. 22 564 91 12
igs-kes@sgh.waw.pl
www.ssl-kolegia.sgh.waw.pl

Dokumenty

do pobrania