Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

19. edycja Konkursu Artystyczna Podróż Hestii

organizator:

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 03.04.2020

19. edycja Konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Organizatorem 19. edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii. Celem Konkursu jest inspirowanie młodych artystów-studentów do własnych, niezależnych poszukiwań twórczych, wspieranie ich w budowaniu swojej drogi artystycznej poprzez możliwość konfrontacji efektów swojej pracy twórczej z opinią ekspertów zasiadających w Jury Konkursu.

Wsparcie w zaistnieniu młodych artystów w polskim i międzynarodowym obiegu sztuki poprzez:

 • organizację 1-miesięcznej rezydencji artystycznej w Nowym Jorku (Residency Unlimited) dla Laureata Nagrody Głównej;
 • organizację 1-miesięcznej rezydencji artystycznej w Wilnie (Rupert’s Residency Programme) dla Laureata Nagrody Drugiej;
 • zorganizowanie w Warszawie wystawy zbiorowej dla finalistów Konkursu wraz z umieszczeniem prac w katalogu wystawy;
 • upowszechnianie w środowisku artystycznym i biznesowym idei promocji młodych artystów i wspierania edukacji artystycznej poprzez organizowanie przy okazji Konkursu wykładów, spotkań i dyskusji z przedstawicielami świata sztuki i biznesu.

Uczestnicy
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca status studenta IV lub V roku uczelni artystycznej lub kierunku artystycznego uczelni wyższej w Polsce, która zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Uczestnicy Konkursu muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym im realizację rezydencji zagranicznej. W Konkursie mogą brać udział uczestnicy poprzednich edycji Konkursu, w tym finaliści, o ile spełniają kryteria opisane w Regulaminie, z wyjątkiem laureatów ubiegłych edycji. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora Konkursu lub innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych Organizatorowi. Osoby biorące udział w Konkursie, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszenia do Konkursu, potwierdzają zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania, postanowień Regulaminu. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, oryginalną, wykonaną samodzielnie przez siebie pracę, która jest jego własnością i do której żadnych roszczeń nie mają osoby trzecie.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Harmonogram
Konkurs będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 15.01.2020 r. – ogłoszenie Konkursu
 • Od 15.01.2020 do 03.04.2020 r. – nadsyłanie zgłoszeń drogą on-line.
 • Do 19.06.2020 r. – wybór finalistów Konkursu i publikacja ich nazwisk na stronie Konkursu www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs.
 • Od 19.06.2020 r. do 30.06.2020 r. – dostarczenie przez Uczestników oryginałów prac do Pawilonu Sztuki ERGO Hestia w Warszawie przy ul. Kostrzewskiego 1.
 • 07.09.2020 r. – 20.09.2020 r. – wystawa finalistów w pawilonie „Muzeum nad Wisłą” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
 • 18.09.2020 r. – osobiste prezentacje finalistów przed członkami Jury w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
 • 18.09.2020 r. – ogłoszenie nazwisk Laureatów Konkursu podczas wystawy finałowej, która odbędzie się w Warszawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Techniki
Na Konkurs można nadsyłać prace z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej, performance.

Jury spośród prawidłowo dokonanych zgłoszeń wybierze do dnia 19.06.2020 r. maksymalnie 25 Finalistów Konkursu. Prace zakwalifikowane do finału i nazwiska Finalistów zostaną umieszczone na stronie Organizatora.

Nagrody
Laureaci Konkursu otrzymują następujące nagrody:

 • Nagroda Główna „Rezydencja w Nowym Jorku”
 • Nagroda Druga, 1-miesięczna rezydencja w Wilnie zrealizowana w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia laureatów 19.edycji konkursu.

Organizator w imieniu Fundatora może przyznać Nagrodę Specjalną Prezesa Grupy ERGO Hestia, pana Piotra M. Śliwickiego (Fundator Nagrody Specjalnej). Nagrodą jest współpraca przy projekcie koncepcji wizualnej Raportu Rocznego Grupy ERGO Hestia na warunkach komercyjnych, uregulowanych osobnymi umowami.

Pełna dokumentacja konkursu ze szczegółowymi wytycznymi znajduje się poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: zgloszenie.artystycznapodrozhestii.pl

Konkursy o charakterze artystycznym są na bieżąco dodawane na naszej stronie! 

Kontakt

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
tel. 22 841 09 94
konkurs@fundacjaaph.pl
zgloszenie.artystycznapodrozhestii.pl

Dokumenty

do pobrania