5.05.2016

Kiedy szukać stypendiów?

STYPENDIA LOKALNE, OGÓLNOPOLSKIE

Stypendia najczęściej są przyznawane na okres pół roku lub roku, zwykle na najbliższy rok szkolny lub akademicki. Rekrutacja do takich programów stypendialnych odbywa się często w czasie wakacji. Okres czerwca, lipca i sierpnia to idealny moment, aby być na bieżąco z ofertami stypendiów, zwłaszcza tych przyznawanych przez fundacje, stowarzyszenia i firmy.

Tradycyjnie do połowy sierpnia można składać wnioski w jednym z największych ogólnopolskich programów – Stypendia Pomostowe (www.stypendia-pomostowe.pl). Są to stypendia dla tegorocznych maturzystów, aby bez żadnych problemów mogli podjąć studia na wybranych przez siebie uczelniach.

Stypendia dla uczniów wypłacane są już często od września, więc organizator musi zakończyć rekrutację w wakacje. Studenci są w bardziej komfortowej sytuacji – dla nich sezon poszukiwania stypendiów może potrwać do wczesnej jesieni – studenckie oferty stypendialne ogłaszane są często w październiku lub listopadzie.

Jednak to nie znaczy, że stypendia powinno się szukać wyłącznie latem i jesienią, jest też wiele innych stypendiów, o które można ubiegać się zimą. W niektórych programach stypendialnych poszukiwania nowych stypendystów odbywają się co pół roku i wtedy okres grudnia i stycznia to dobry czas, aby szukać stypendiów.

STYPENDIA ZAGRANICZNE

Informacja o stypendiach zagranicznych ogłaszane są często z dużym wyprzedzeniem. Tak jest w przypadku Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego. Aby uczyć się za granicą w jednych z proponowanych przez Towarzystwo szkół, trzeba aplikacje składać rok wcześniej. O prestiżowe stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta również należy ubiegać się z dużym wyprzedzeniem.