25.02.2019

Fundacja En Arche ogłasza konkurs stypendialny dla studentów i doktorantów biologii

Jesteś studentem lub doktorantem na wydziale biologii? Masz dociekliwy umysł i pasję do analizy badań naukowych? Nie boisz się wyzwań i szukasz wciąż sposobów, aby rozwijać swoje zainteresowania naukowe?

Zostań Stypendystą ogólnopolskiego pieniężnego programu stypendialnego!

Fundacja En Arche oferuje stypendium w wysokości 1200 zł miesięcznie dla studentów oraz 2500 zł miesięcznie dla doktorantów, które będzie wypłacane przez dziewięć kolejnych miesięcy rozpoczynając od października 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Oferta skierowana jest do obecnych studentów III roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuować naukę na studiach magisterskich, do studentów pierwszego roku uzupełniających studiów magisterskich, do obecnych studentów III i IV roku jednolitych studiów magisterskich na wydziałach biologii oraz do doktorantów na wydziałach biologii i pokrewnych. Osoby ubiegające się o stypendium powinny odznaczać się szczególnym zainteresowaniem neodarwinistyczną teorią ewolucji oraz jej krytyką z pozycji teorii inteligentnego projektu.

Przedmiotem Konkursu jest napisanie pracy pisemnej – eseju oraz rozmowa kwalifikacyjna, na którą zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci.

Przebieg Konkursu:

I etap

Napisanie eseju odpowiadającego na pytanie: „Jakie wyzwania stawia teoria inteligentnego projektu standardowemu modelowi makroewolucji biologicznej (ewolucji neodarwinistycznej)?”

II etap

Przejście rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją Konkursową. Zostaną na nią zaproszeni Kandydaci wyłonieni w I etapie konkursu (na podstawie pracy pisemnej).

III etap

Osoby, które otrzymają stypendium będą zobowiązane do kontynuowania swoich zainteresowań tematyką inteligentnego projektu i złożenia dwóch pisemnych sprawozdań z ich rozwoju w trakcie trwania programu stypendialnego.

Kalendarium:

a) Przesłanie pracy pisemnej – eseju do 15 lipca 2019 r. na adres mailowy: stypendium@enarche.pl
b) Wyłonienie Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej i powiadomienie ich o przejściu do II etapu Konkursu drogą mailową do 20 lipca 2019 r.,
c) Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych pomiędzy 21 a 30 lipca 2019 r.,
d) Indywidualne powiadomienie kandydatów po II etapie Konkursu o wynikach zostanie przesłane drogą mailową do 15 sierpnia 2019 roku, na adres mailowy podany w Karcie Kandydata,
e) Przesłanie dwóch pisemnych sprawozdań w trakcie trwania programu stypendialnego, pierwszego do 31 grudnia 2019 roku, drugiego do 30 maja 2020 roku.

Uwaga! Tożsamość i dane osobowe zarówno Kandydatów, jak i Stypendystów nie będą ujawnione publicznie ani przekazywane osobom trzecim, chyba że na prośbę lub za pisemną zgodą uczestnika lub zwycięzcy.

Więcej informacji i regulamin konkursu znajdziesz na: www.enarche.pl/konkurs-stypendialny

Na zgłoszenia czekamy do 15 lipca 2019 r.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Regulamin Konkursu