Baner stypendia dla studentów kierunków medycznych

7.09.2022

Stypendia dla studentów kierunków medycznych 2022

Coraz częściej organy samorządowe decydują się na otwarcie programów stypendialnych dla studentów medycyny i innych kierunków medycznych. 

Naczelna Izba Lekarska regularnie udostępnia dane o liczbie aktywnych zawodowo lekarzy oraz ich wieku. Statystyki pokazują, że braki kadrowe są realnym problemem, przed którym już teraz stoją samorządy oraz sami pacjenci. Z tego też powodu magistraty, władze powiatów i gmin inicjują programy stypendialne dla lekarzy. Stypendia te mają na celu nie tylko pomoc studentom, ale również poprawę sytuacji służby zdrowia na danym obszarze. W zamian za uzyskaną pomoc finansową, student zobowiązuje się podjąć pracę na określony w umowie okres w placówce na terenie danej gminy lub powiatu. W większości przypadków stypendium mogą uzyskać tylko ci studenci, którzy nie powtarzają roku.

Stypendia dla studentów medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego – lista

 • Stypendia Powiatu Kłobuckiego dla studentów medycyny dla studentów VI roku studiów kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendyści muszą zobowiązać się, że podejmą w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza zatrudnienie na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym dla którego Powiat Kłobucki jest podmiotem tworzącym, na czas nie krótszy niż 30 miesięcy. Termin składania wniosków: 9 września.
 • Kluczbork – Stypendia dla studentów zawodów medycznych dla studentów kierunków medycznych, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego, którzy będą chcieli podjąć pracę w kluczborskim szpitalu. Stypendia wynoszą 2000 zł miesięcznie (medycyna, w trakcie trwania roku akademickiego), oraz 1000 zł lub 1200 zł miesięcznie (studenci kierunków pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne). Termin składania wniosków: 10 września.
 • Świerzawa – stypendium dla przyszłych medyków dla studentów co najmniej II roku kształcących się na kierunku lekarskim lub studentów co najmniej II roku studiów licencjackich na kierunku pielęgniarskim lub co najmniej II roku studiów magisterskich na kierunku pielęgniarskim. Stypendysta musi zobowiązać się do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Świerzawa, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium. Termin składania wniosków: 1o września.
 • Stypendia powiatu jasielskiego dla studentów medycyny 2022 dla studentów kierunków lekarskich. Warunkiem otrzymania stypendium jest odbycie stażu w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, a następnie, po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu, do podjęcia zatrudnienia na stanowisku lekarza w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 5 lat w ww. szpitalu. Termin składania wniosków: 15 września
 • Stypendia Wodzisławskiego starostwa powiatowego dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo na rok akademicki 2022/2023, którzy podejmą pracę w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.Termin składania wniosków: 19 września.
 • Stypendium dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego dla studentów III roku studiujących na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne z wyłączeniem kierunku lekarskiego. Termin składania wniosków: 20 września.
 • Stypendium powiatu włoszczowskiego dla studentów na kierunku lekarskim dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendium jest przyznawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. W przypadku studenta V roku studiów, stypendium może być przyznane na okres obejmujący kształcenie na V i VI roku studiów. Termin składania wniosków: 22 września.
 • Elbląg – stypendia dla studentów kierunku lekarskiego dla studentów V i VI roku kształcących się na kierunkach lekarskich, którzy będą chcieli podjąć pracę w jednym z elbląskich szpitali. Proponowane stypendium będzie wynosić 2000 zł miesięcznie. Warunkiem jest podjęcie zatrudnienia w jednym z elbląskich szpitali, w celu odbycia szkolenia rezydenckiego, na okres nie krótszy niż 4,5 roku, w ciągu 3 miesięcy od ukończenia stażu lekarskiego. Termin składania wniosków: 30 września.
 • Stypendia w ramach programu Częstochowa dla Medyków 2022 dla studentów VI roku kierunków medycznych oraz III i V roku kierunków pielęgniarskich. Termin składania wniosków: 30 września.
 • Stypendia dla medyków od powiatu kartuskiego 2022 dla studentów kształcących się w roku akademickim 2022/2023 na kierunkach: lekarskim, analityka medyczna, pielęgniarstwo i położnictwo. Termin składania wniosków: 30 września.
 • Stypendia Powiatu Strzyżowskiego dla studentów na kierunku lekarskim od IV do VI roku studiów magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych. Termin składania wniosków: 30 września.
 • Powiat Przeworski – stypendium dla studentów kierunku lekarskiego kształcących się na kierunku lekarskim od IV do VI roku studiów magisterskich, którzy zawrą umowę w której zobowiążą się do podjęcia pracy w SP ZOZ Przeworsk. Termin składania wniosków: 10 października.
 • Stypendia dla studentów medycyny od powiatu chełmińskiego 2022 dla studiujących na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego oraz mających stałe zameldowanie na terenie powiatu chełmińskiego podczas składania wniosku jak i w czasie przyznania i pobierania niniejszego stypendium. Termin składania wniosków: 10 października.
 • Stypendia Powiatu w Lipnie dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa począwszy od II roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich. Termin składania wniosków: 14 października.
 • Stypendium Starosty Krotoszyńskiego dla studentów na kierunku lekarskim. Jednym z warunków otrzymania stypendium jest zobowiązanie się studenta do zawarcia umowy o podjęciu pracy w SP ZOZ w Krotoszynie, co najmniej na czas adekwatny do okresu pobierania stypendium, w terminie do 6 miesięcy po uzyskaniu dyplomu. Termin składania wniosków: 14 października.
 • Stypendia woj. świętokrzyskiego dla studentów na kierunku lekarskim 2022. Stypendium może być przyznane studentowi IV, V lub VI roku kierunku lekarskiego, który nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium, osiągnął średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3.75, zobowiąże się do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie województwa świętokrzyskiego, a następnie osiedlenia się na terenie województwa świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium. Termin składania wniosków: 17 października.
 • Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA) 2022 to konkurs dla pielęgniarek i pielęgniarzy oraz studentów tego kierunku. Możesz uzyskać stypendium w wysokości 6000 Euro, a także Dyplom od Jej Królewskiej Mości Królowej Szwecji Sylwii, za przesłanie swoich pomysłów na ulepszenie opieki nad pacjentami. Termin składania wniosków: 1 listopada.

Stypendia dla studentów medycyny powtarzają się co rok i/lub co semestr, dlatego zachęcamy do regularnego sprawdzania naszych baz.

Jak nie przegapić stypendium?

Oto jest pytanie 😉 A my mamy na nie odpowiedź: śledź profil MojeStypendium.pl na portalu Facebook, zapisz się na nasz newsletter, którym raz w miesiącu wysyłamy najciekawsze oferty oraz dołącz do grupy Łowcy Stypendiów. Dzięki temu nie umknie Ci żadna nowość!

Zachęcamy też do przejrzenia bazy pozostałych stypendiów. Znajdziecie u nas m.in. krajowe stypendia naukowe oraz stypendia zagraniczne. Powodzenia!

Wesprzyj nasz portal!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.