Grafika do artykułu Stypendia Pomostowe

12.07.2022

Wystartowała rekrutacja do XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych!

Wystartowała rekrutacja do XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych! Ponad 500 stypendiów na pierwszy rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów 2021 z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł. Przyszli studenci mogą aplikować o Stypendia Pomostowe do 16 sierpnia.

Dla kogo przeznaczone są stypendia?

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2022 r., który ukończył liceum, technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2022 roku. Pozostałe wymagania to:

  • Zdanie dobrze matury w bieżącym roku szkolnym (uzyskanie odpowiedniej ilości punktów, tzn. min. 100 – zgodnie z algorytmem przyjętym w regulaminie programu).
  • Przyjęcie w roku akademickim 2022/2023 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
  • Zamieszkanie na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców.
  • Pochodzenie z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 2.107 zł brutto).
    A ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
  • pochodzi z rodziny (czyli jest dzieckiem) byłego pracownika PGR; lub
  • był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej; lub
  • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka; lub
  • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

W roku akademickim 2022/2023 około 500 studentów otrzyma stypendia pomostowe na I rok studiów.

Jaka jest wysokość stypendium?

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

Kiedy można składać wnioski o stypendium?

Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna jest do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.

O programie

Program Stypendiów Pomostowych to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. Jest on jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce.

Dotychczas, w różnych programach, przyznano ponad 26 tysięcy różnego rodzaju stypendiów. W tym ponad 18 tysięcy na pierwszy rok studiów! Na realizację jego dwudziestu edycji Partnerzy przeznaczyli ponad 131 milionów zł.

Realizator Programu:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości istnieje od 1991 roku. FEP działa na rzecz wyrównywania szans młodzieży pochodzącej z rejonów wiejskich w dostępie do edukacji wyższej oraz zapewnienia polskim studentom poziomu wykształcenia, który umożliwi im skuteczne konkurowanie na międzynarodowym rynku pracy.

Główne działania Fundacji koncentrują się na przyznawaniu stypendiów studentom wszystkich lat studiów, począwszy od I roku studiów, w ramach prowadzonego od 2002 roku Programu Stypendiów Pomostowych; inicjowaniu i organizowaniu konkursów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości oraz konferencji; dofinansowywaniu nauki w kraju i za granicą. Fundacja jest również realizatorem  programu Projektor, w którym wolontariusze – studenci prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci z małych miejscowości.

www.fep.lodz.pl