dobroczynca roku konkurs 2022

10.01.2022

25. Konkurs na Dobroczyńcę Roku 2022

„Dobro czyń cały rok!” – to hasło towarzyszy społecznie zaangażowanym firmom już od 25 lat. Właśnie ruszyła jubileuszowa edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Spośród zgłoszeń Kapituła wybierze Laureatów i przyzna nagrody m.in. za partnerską współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz wolontariat pracowniczy. Wskaże także wagę działań na rzecz lokalnych społeczności czy ochrony zdrowia i środowiska. Nabór wniosków rusza 10 stycznia 2022 r.

Dobroczyńca Roku 2022

Celem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” to pokazywanie partnerskiej współpracy małych i dużych firm z organizacjami pozarządowymi. W jej wyniku powstają m.in. wyjątkowe akcje społeczne i edukacyjne oraz wartościowe programy wolontariatu pracowniczego. Konkurs pokazuje, że dobro jest jedno, bez względu na wielkość firmy i wydatków poniesionych na dobroczynność.

Historia Konkursu odzwierciedla historię rozwoju polskiego CSR-u i ludzi go współtworzących. Od 25 lat nagradzamy pozytywny wpływ firm na życie lokalnych społeczności. Wskazujemy na ich zaangażowanie w filantropię i wsparcie dla organizacji czy instytucji. Uwzględniamy też budowanie szerokich koalicji dla konkretnego celu społecznego czy bezkompromisowe podejście do ochrony środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego oraz praw zwierząt – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, organizatora konkursu.

Kategorie konkursowe

W poniższych kategoriach organizacje pozarządowe mogą zgłaszać przedsiębiorstwa i fundacje utworzone przez firmy działające na terenie Polski.

  • Kultura i edukacja,
  • Lokalne partnerstwa,
  • Ochrona środowiska i klimatu,
  • Pomoc społeczna i charytatywna,
  • Otwartość na różnorodność oraz
  • Zdrowy tryb życia. 

Z kolei w kategorii Wolontariat pracowniczy firmy i fundacje firm mogą zgłaszać się sameWystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl Każde zgłoszenie oceniają eksperci. Eksperci wskażą też najlepsze zgłoszenia, a spośród nich Kapituła Konkursu wybierze laureatów.

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele najważniejszych organizacji i instytucji związanych z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce . Należą do nich m.in. Polsko-Amerykańskiej Fundacja Wolności oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nagroda specjalna na 25-lecie

Z okazji 25-lecia Konkursu Kapituła przyzna nagrody specjalne. Otrzymają je firmy za wieloletnią współpracę z organizacją pozarządową w zakresie społecznego zaangażowania. Adresatami tej kategorii są laureaci dotychczasowych 24 edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Organizator zaprosił ich do przedstawienia historii i efektów partnerskiej współpracy z organizacją pozarządową.

Nie jest wymagane, aby współpraca między firmą a organizacją nadal trwała w momencie składania wniosku. Można zgłosić współpracę z inną organizacją pozarządowa, niż ta, za współpracę z którą laureat otrzymał nagrodę w poprzednich edycjach. O przyznaniu nagrody zdecyduje Kapituła Konkursu, która może przyznać więcej niż jedną nagrodę.

Wnioski konkursowe można pobrać i składać na stronie: dobroczyncaroku.pl


Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Fundatorem Konkursu  jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa firma E&Y.