5.02.2019

Raport z badania programów stypendialnych w Polsce 2017-2018

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda segment programów stypendialnych w Polsce, kto prowadzi i rozwija inicjatywy stypendialne oraz kogo najczęściej dotyczą – zajrzyj do najnowszej publikacji na portalu Moje Stypendium!

Od kwietnia do grudnia 2018 roku zespół Fundacji Dobra Sieć prowadził badanie programów stypendialnych w Polsce. Wnioski odnoszą się do dwóch badanych obszarów:

  • krajowych programów stypendialnych (realizowanych ze środków własnych instytucji),
  • (auto)ewaluacji programów stypendialnych w Polsce.

W raporcie znajdują się informacje o:

  • liczbie i rodzaju instytucji stypendialnych,
  • rodzaju przyznawanych stypendiów,
  • zasięgu terytorialnym programów stypendialnych,
  • profilu grup docelowych programów stypendialnych
  • standardach realizacji programów stypendialnych wśród wybranych polskich organizatorów.

Badania i raport zostały zrealizowane w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zapraszamy do lektury raportu poniżej, a także w zakładce „Dla organizatorów” -> „Publikacje”.