wsparcie dla organizacji grafika do artykułu

2.07.2020

Źródła wsparcia dla organizacji w czasach epidemii

Wzmocnienie organizacji w czasie epidemii

Z uwagi na trudny okres organizacji pozarządowych, przygotowaliśmy kolejny z cyklu artykułów nt. aktualnego wsparcia grantowego. Przedstawiamy następujące źródła wsparcia dla organizacji:

 • granty, dotacje oraz wsparcie innego typu firm i fundacji korporacyjnych realizowane w trybie ciągłym,
 • aktualne nabory do programów grantowych na realizację działań artystycznych i sportowych.

Pamiętajmy zatem o różnorodnych typach i źródłach wsparcia dla organizacji działających na rzecz dobra wspólnego. By być na bieżąco z nowymi ogłoszeniami naborów konkursów grantowych i dotacyjnych oraz poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, polecamy lekturę:

bloga Konkursy dla NGO

sekcję z informacjami o funduszach na portalu NGO.pl

Wsparcie przyznawane w trybie ciągłym

Zalecamy, by myśląc o istniejących źródłach wsparcia dla organizacji nie zapominać o wsparciu rzeczowym i finansowym przyznawanym w trybie ciągłym. W Polsce istnieje szereg instytucji udzielających organizacjom pozarządowym małych i średnich dotacji czy darowizn. Poniżej znajdziecie listę podmiotów, które przez cały rok przyjmują wnioski od NGO-sów. A zatem zapraszamy do wnikliwej lektury regulaminów interesującego Was wsparcia i zadawania pytań Organizatorom.

Co istotne, nie są to wszystkie fundacje korporacje oferujące źródła wsparcia dla organizacji. W związku z tym już niebawem przygotujemy kolejne zestawienie – bądźcie na bieżąco z naszymi aktualnościami! Jednocześnie informujemy, iż kolejność w liście instytucji jest przypadkowa.

Lista fundacji korporacyjnych oferujących wsparcie na edukację (i nie tylko)

Po pierwsze, Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona wspiera działania w obszarze m.in. oświaty i wychowania, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych, niesienia pomocy, ochrony środowiska i upowszechniania kultury.

Dokumentację nt. wsparcia Fundacji znajdziecie pod adresem: www.pekao.com.pl

Po drugie, Fundacja Enea realizuje zaś wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną poprzez:

 • pomoc finansową lub rzeczową,
 • zaangażowanie wolontariuszy Fundacji w realizację projektów beneficjentów.

Zaś wspierane cele to m.in. działalność charytatywna i społeczna, nauka i oświata, kultura, promocja zdrowia, ekologia i ratownictwo.

Szczegóły: www.enea.pl

Po trzecie, Fundacja KGHM Polska Miedź udziela darowizn osobom indywidualnym oraz organizacjom pozarządowym w czterech obszarach:

 • zdrowie i bezpieczeństwo
 • sport i rekreacja
 • nauka i edukacja
 • kultura i tradycje.

Co istotne, Fundacja najchętniej wspiera podmioty z obszaru swojego działania, czyli Zagłębia Miedziowego.

Dokumentacja i informacje: fundacjakghm.pl

Po czwarte, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. Innymi słowy, udziela darowizn darowizn pieniężnych na zadania z obszaru: sportu, kultury, dziedzictwa narodowego, edukacji, pomocy społecznej.

Więcej: www.fundacjalotto.pl

Po piąte, Fundacja mBanku przyznaje jednorazową pomoc finansową przeznaczoną na projekty z zakresu edukacji matematycznej i okołomatematycznej. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu.

Szczegóły: www.mbank.pl

Po szóste, Fundacja PKO Banku Polskiego udziela pomocy poprzez m.in. Projekty Lokalne, które zakładają zaangażowanie organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego lub placówek użyteczności publicznej (np. szkół). A wsparcie dotyczy projektów realizowanych m.in. w obszarach edukacji, tradycji, zdrowia, kultury czy ekologii.

Szczegóły: www.fundacjapkobp.pl

Zaś ostatnia, siódma propozycja na tej liście to Fundacja Tauron wspierająca projekty rzecz dobra publicznego głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki. Dodatkowo,  pomoc mogą uzyskać m.in. projekty w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, promocji i organizacji wolontariatu.

Jak uzyskać pomoc: fundacja.tauron.pl

Lista fundacji korporacyjnych oferujących wsparcie na ochronę zdrowia i sport

Po pierwsze, Fundacja Energa udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Priorytetem są wnioski o pomoc pracownikom Grupy Energa i ich bliskich.

A po więcej informacji sięgnijcie do: grupa.energa.pl

Po drugie, Fundacja PBS Pomagam wspiera organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, instytucje publiczne i kościelne osoby prawne. Co ważne, pomoc Fundacji udzielana jest w formie finansowej, rzeczowej lub usługowej. Zaś te źródła wsparcia dla organizacji dotyczą m.in. działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, niesienia pomocy najuboższym czy wspierania osób uzdolnionych. Jednakże należy podkreślić, że pierwszeństwo w otrzymaniu środków mają osoby i organizacje z województwa podkarpackiego.

Regulamin i wnioski: pbspomagam.pl

Po trzecie, Fundacja PERN realizuje działania w obszarze zaangażowania społecznego. Działania Fundacji w 2019 roku skupiły się na przyznawaniu środków finansowych dla podmiotów, w tym wsparcia finansowego – w trzech obszarach: zakup sprzętu sportowego, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Fundacja wsparła także inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa i prewencji pożarowej, ratownictwa, ochrony ludności czy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zaś szczegóły znajdziecie pod adresem: pern.pl

Wsparcie dla organizacji – działalność artystyczna i sportowa

Jak wspominaliśmy na początku, oprócz wsparcia fundacji korporacyjnych i firm, obecnie trwają konkursy na działania artystyczne i sportowe.

Do 6 lipca trwa nabór w Programie Mobilni w Kulturze, który wesprze rozwój potencjału warszawskich środowisk kulturalnych i kompetencji kadr kultury. Miasto kieruje wsparcie w szczególności do osób zajmujących się działalnością kulturalną, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Ubiegać się można o wsparcie w wysokości do 5000, 7000 lub 9000 zł.

Co ważne, program umożliwia zdobycie finansowania na projekt polegający na:

 • wykonaniu projektu artystycznego lub kulturalnego;
 • zorganizowaniu i przeprowadzeniu działań edukacyjnych i/lub animacyjnych (także w formie wirtualnej);
 • rozwoju kompetencji związanych z prowadzoną działalnością kulturalną lub doskonaleniem warsztatu twórczego.

A więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: www.mobilniwkulturze.org

Program „Sportowe Wakacje+” ma zaś na celu promocję prozdrowotnych wartości sportu z przekazywaniem nowym pokoleniom doświadczeń i pamięci historycznej. Jego celem jest zatem upowszechnianie zdrowego trybu życia i systematyczne podnoszenie poziomu aktywności fizycznej osób poprzez wsparcie organizacji obozów sportowych, a także zajęć, turniejów, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych w Polsce.

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. Co ważne, oferty należy przesyłać elektronicznie i w formie papierowej do 5 lipca 2020 roku.

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej: www.gov.pl

Źródła wsparcia dla organizacji – pomoc doraźna

A oto wiadomość „z ostatniej chwili”: jak poinformował Narodowy Instytut Wolności, z dniem 30 czerwca 2020 roku, o godz. 16:00 nastąpiło wstrzymanie naboru wniosków w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. W trakcie naboru trwającego od 12 maja do 30 czerwca wpłynęło 3312 wniosków, na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia w wysokości niemal 92 mln.

Szczegóły komunikatu: www.niw.gov.pl

Na zakończenie

Na koniec zapraszamy do korzystania z otwartych zasobów portalu: na naszej stronie widnieje szereg artykułów dla organizacji.

Otóż zdajemy sobie sprawę, że poszukiwanie źródeł wsparcia dla organizacji jest czasochłonnym i nierzadko trudnym procesem. Zachęcamy jednak do niepoddawania się, dzielenia się inspiracją i motywacją, a także zaplanowania długofalowej strategii fundraisingowej.

A na zakończenie: trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Jeśli ten artykuł pomógł Wam w zdobyciu cennych informacji i uważacie, że takich artykułów oraz doradztwa potrzeba więcej – dorzućcie nam cegiełkę, byśmy mogli dalej Was wspierać radą i rzetelnymi artykułami! 🙂 Dziękujemy!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.