pomoc dla organizacji grafika

2.05.2020

Wsparcie dla organizacji w trakcie epidemii

Działania Fundacji Dobra Sieć

W kryzysowym czasie szczególnie istotne jest wsparcie dla organizacji i osób. Fundacja Dobra Sieć od ponad dekady zajmuje się popularyzacją i analizą programów stypendialnych. W tym trudnym czasie służymy swoim doświadczeniem i wiedzą poprzez między innymi:

Nasza działalność obejmuje również wsparcie dla organizacji w zakresie tworzenia, analizy, ewaluacji i udoskonalania programów stypendialnych. Zwłaszcza w obecnej sytuacji dużej niepewności mamy nadzieję, że nasza działalność będzie szczególnie pomocnym narzędziem dla wielu osób i organizacji.

Obecna sytuacja organizacji

Jak podkreślaliśmy w badaniu „Mapa stypendiów”,  wśród organizacji realizujących programy stypendialne znajdują się NGOsy, samorządy, firmy czy szkoły. To sprawia, że potrzeby oraz zasoby tych podmiotów – także w czasie epidemii – są niezwykle zróżnicowane. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców, stworzyliśmy kolejny artykuł dotyczący tego, jak wygląda wsparcie dla organizacji.

Rośnie liczba inicjatyw, które mają na celu służyć doraźną pomocą, informować o sytuacji w kraju i na świecie oraz wspierać instytucje w realizacji ich misji. Dynamicznie rozwija się także e-wolontariat (tj. wolontariat realizowany za pośrednictwem internetu). Platforma e-wolontariatu TuDu umożliwia organizacjom pozarządowym poszukiwanie e-wolontariuszy, a e-wolontariuszom – wsparcie instytucji.

Jednocześnie wiele organizacji zmaga się z szeregiem problemów: brakiem zasobów czy trudnościami z analizą dynamicznie zmieniającego się kontekstu formalno-prawnego. W związku z tym zdecydowaliśmy się zebrać szereg aktualnych informacji o tym, jakie istnieje wsparcie dla organizacji.  Zapraszamy zatem do lektury!

Rzetelne źródła informacji wsparciem dla organizacji

Kluczowe jest posługiwanie się rzetelnymi źródłami wiedzy. Wsparcie dla organizacji to przecież nie tylko pieniądze – to również dzielenie się wiedzą i kompetencjami.  Poniżej przedstawiamy więc cztery przykładowe dobre praktyki związane z działalnością informacyjną i publicystyczną. Zachęcamy, by dzielić się także innymi przykładami!

Pakiet Wsparcia Antykryzysowego Programu „Działaj Lokalnie”

Na początek szczególnej uwadze polecamy dwa bezpłatne poradniki autorstwa Tomasza Schimanka:

Przypominamy, iż obie publikacje są częścią Pakietu Wsparcia Antykryzysowego Programu „Działaj Lokalnie”.

Pomagaj Bezpiecznie

Niedawno powstała strona internetowa POMAGAJ BEZPIECZNIE stworzona przez Fundację Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Na portalu znajduje się m.in. bezpłatny poradnik o bezpiecznym pomaganiu.

Widzialne Ręka – Organizacje Pozarządowe

Co więcej, w marcu powstała grupa wsparcia dla NGOsów pod patronatem społecznej inicjatywy Konkursy dla NGO, w ramach ogólnopolskiej akcji Widzialna Ręka. Szereg przydatnych linków, porad, ofert pomocy znajduje się już na grupie liczącej obecnie ponad 1500 członków/członkiń.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”

A na koniec kilka słów o sektorze prywatnym: 16 kwietnia zaprezentowano najnowszy raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu pn. „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.  W aktualnej, 18. edycji raportu zaprezentowano rekordową liczbę działań CSR – to aż 1700 dobrych praktyk!

Finansowe wsparcie dla organizacji: dotacje, darowizny i granty

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO Priorytet 1b

Warto pamiętać, że do 11 maja do godz. 12:00 trwa nabór wniosków w ramach PROO Priorytet 1b, dotyczący dotacji na wkład własny w projektach międzynarodowych. Co ważne, wsparcie można otrzymać na maksymalnie 36 miesięcy, na kwotę do 500 000 złotych. Wnioski składane są online.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie programu

Program dotacyjny Rady Europy

Organizacje młodzieżowe (wg definicji European Youth Foundation) mogą wziąć udział w konkursie na działania związane z lokalnymi potrzebami wynikającymi z epidemii COVID-19. Maksymalna kwota wsparcia to 10 000 euro, zaś pierwszy terminy naboru upływa 10 maja.

Szczegółowe informacje (w języku angielskim) na stronie: www.coe.int

Fundusz Pomocowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Niedawno utworzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020 będzie wspierał:

  • bieżące działania organizacji zaangażowanych w programy Fundacji,
  • wypracowanie i realizację działań minimalizujących skutki pandemii w dłuższej perspektywie.

Fundusz opiewa na kwotę miliona dolarów. W kolejnych miesiącach zostanie zaś przeprowadzony otwarty konkurs grantowy.

Źródło: fed.org.pl

Konkurs grantowy „Na dobry początek”

Celem Konkursu jest:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
  • wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela/edukatora.

Co istotne, w konkursie mogą brać udział: organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne, domu kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski online należy składać do 30 czerwca br. Fundacja BGK dofinansuje projekty o maksymalnej kwocie 15 000 złotych.

Informacje: www.fundacja.bgk.pl

Program grantowy Czuwamy! Pamiętamy!

Fundacja ORLEN zaprasza do udziału w trzeciej edycji programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy! Do 18 maja br. można składać wnioski o dofinansowanie rewitalizacji bądź stworzenia Miejsca Pamięci. O granty ubiegać się mogą organizacje pozarządowe, instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie. Zaś maksymalna kwota wsparcia dla organizacji to 7000 złotych.

Więcej: fundacja.orlen.pl

Europejski Korpus Solidarności

Przypominamy, że jeszcze tylko do 7 maja trwa nabór w ramach EKS na udział w projektach (w kraju lub zagranicą) z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego.

Szczegóły: europa.eu

Erasmus +

Jednocześnie ponownie wspominamy o Programie Erasmus + obejmującym działania z zakresu edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Aktualne, najbliższe terminy naborów to 7 i 26 maja br. (w zależności o typu projektu).

Oficjalna strona: erasmusplus.org.pl

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Na zakończenie kilka słów o programie mającym na celu wsparcie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej i upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Niedawno skończył się pierwszy nabór na projekty tematyczne, lecz wkrótce rozpocznie się konkurs na projekty sektorowe. Bądźcie na bieżąco!

Szczegóły: aktywniobywatele.org.pl

A na koniec to, co najważniejsze: zachęcamy do wzajemnego wsparcia osób, grup i instytucji. Wspólne działania, oparte na różnorodnych kompetencjach, mogą dawać niesamowite efekty. Trzymamy kciuki! 

Jeśli ten artykuł pomógł Wam w zdobyciu cennych informacji, rozwiał Wasze wątpliwości i uważacie, że takich artykułów oraz doradztwa potrzeba więcej – dorzućcie nam cegiełkę, byśmy mogli dalej Was wspierać radą i rzetelnymi artykułami! 🙂 Dziękujemy!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.