27.01.2019

Szóste zestawienie funduszy dla organizacji stypendialnych

Dotychczas na portalu Moje Stypendium opublikowanych zostało pięć artykułów omawiających kwestię Funduszy dla organizacji stypendialnych: w kwietniu, lipcusierpniuwrześniu oraz listopadzie 2018 r.

W niniejszym zestawieniu, wzorem poprzednich, prezentujemy aktualne nabory do lokalnych, państwowych i międzynarodowych konkursów grantowych. Serdecznie zapraszamy segment organizacji, które przyznają stypendia bądź planują realizować program stypendialny, do zapoznania się z poniższymi rekomendacjami. Jako że instytucje stypendialne w Polsce prowadzą bardzo zróżnicowane działania, lista konkursów grantowych zawiera ogłoszenia skierowane m.in. do organizacji pozarządowych, szkół czy firm. Większość ofert może wspierać dodatkowe działania organizacji stypendialnych, takie jak prowadzenie szkoleń, warsztatów, wyjazdów dla stypendystów i nie tylko.

Program „Równać Szanse”

W programie „Równać Szanse” organizacje pozarządowe, biblioteki gminne, gminne domy kultury oraz grupy nieformalne złożone z osób dorosłych, z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, otrzymują dotacje na realizację własnych projektów mających wyposażyć młodych ludzi w niezbędne umiejętności skutecznego radzenia sobie w życiu niezależnie od miejsca, ludzi i sytuacji. W ramach Programu prowadzonych jest pięć konkurów grantowych (dwa otwarte i trzy zamknięte).

W styczniu Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do  20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku.

Szczegółowe informacje nt. programu znajdują się na stronie: rownacszanse.pl

Erasmus + Działania w dziedzinie sportu

Jak czytamy na stronie Operatora programu: „Oczekuje się, że akcje w dziedzinie sportu przyczynią się do rozwoju europejskiego wymiaru sportu poprzez generowanie i rozpowszechnianie doświadczeń i wiedzy na temat różnych zagadnień dotyczących sportu na szczeblu europejskim oraz dzielenie się nimi. Projekty sportowe wspierane w ramach programu Erasmus+ powinny ostatecznie przyczynić się do zwiększenia poziomów uczestnictwa w działalności sportowej, aktywności fizycznej i wolontariacie”. Aktualnie trwają nabory do trzech konkursów:

  • Współpraca partnerska,
  • Małe partnerstwa współpracy,
  • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe,

Wnioski można składać do 4 kwietnia 2019 r. Szczegółowe informacje: erasmusplus.org.pl

Konkurs na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na Rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło VIII edycję Otwartego Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na Rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich. Celem konkursu jest dofinansowanie projektów o charakterze edukacyjnym, przybliżających i pogłębiających wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz o historii i kulturze obu narodów. Wnioski mogą składać instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, samorządy, a także osoby prywatne. Termin składania wniosków upływa 8 marca 2019 r. Szczegółowe informacje: www.cprdip.pl

Ponadnarodowa mobilność uczniów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2018. W ramach inicjatywy przyznaje się granty dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na realizację projektów wyjazdów grupowych uczniów do szkół partnerskich za granicą. Termin aplikacji upływa 25 lutego 2019 r. o godzinie 23:59. Więcej: power.frse.org.pl

Konkurs „Partnerstwo bez granic – Opolskie 15 lat w Unii Europejskiej”

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie samorządy lokalne oraz instytucje i organizacje pozarządowe. Celem jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi od 1 maja 2014 roku do 31 grudnia 2018 r. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego otrzymają inicjatywy wyróżniające się spośród innych innowacyjnym charakterem, angażujące wielu partnerów zagranicznych i krajowych, skierowane do jak najszerszego grona odbiorców, a także takie, które mają możliwość kontynuacji w kolejnych edycjach. Wnioski do udziału w konkursie składać można do 28 lutego br. Szczegóły: www.opolskie.pl

Konkurs wspierający profesjonalizację IOB

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczęło nabór wniosków do konkursu wspierającego profesjonalizację Instytucji Otoczenia Biznesu. Wsparcie uzyskają projekty przewidujące stworzenie usług doradczych. Wśród wydatków kwalifikowanych znajdą się: pomoc szkoleniowa, usługi doradcze, promocja, nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Wnioski należy składać do 18 marca br. Szczegółowe informacje: scp-slask.pl

Konkurs na promocję ekologii i ochrony środowiska

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkursy na edukację ekologiczną oraz m.in.: ochronę i popularyzację wartości przyrodniczych i walorów parków krajobrazowych oraz wspieranie roli zadrzewień w regionie. Wnioski konkursowe można składać od 11 stycznia do 4 lutego 2019 r. Więcej na: wrotapodlasia.pl

Konkurs na realizację zadań publicznych – Żory

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert nr 9/2019 na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony i promocji zdrowia. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. Wnioski należy składać do 7 lutego 2019 r. Szczegóły znajdują się na stronie: www.zory.pl

Dodatkowo stypendialne warszawskie organizacje pozarządowe zachęcamy do wzięcia udziału w corocznym konkursie S3KTOR. Zgłaszanie inicjatyw oraz organizacji trwa do 18 lutego 2019 r. Kapituła konkursu wybierze najlepsze inicjatywy w trzech kategoriach: S3KTOR Nowatorski, S3KTOR Programowy i S3KTOR Aktywizujący. Więcej informacji: www.um.warszawa.pl

Wszystkim organizatorom programów stypendialnych w Polsce życzymy powodzenia w dalszej realizacji programów, a podmiotom rozpoczynającym prowadzenie inicjatywy stypendialnej – samych sukcesów w urzeczywistnianiu planów!