Środki dla organizacji grafika z tytułem i zdjęciem do artykułu

24.06.2021

Środki dla organizacji stypendialnych – zestawienie funduszy

Jak zdobyć środki dla organizacji przyznającej stypendia? Gdzie szukać informacji o funduszach? Jakie są aktualne nabory na granty? W kolejnej odsłonie cyklu artykułów o funduszach organizatorów stypendialnych, odpowiadamy na najczęstsze pytania. 

Zapraszamy zatem do lektury artykułu portalu Moje Stypendium!

Środki dla organizacji stypendialnych – źródła wiedzy

Na początek chcemy przypomnieć Wam o najbardziej popularnych, nieustannie aktualizowanych źródłach wiedzy o funduszach.

Po pierwsze, nie zapominajcie o portalu NGO.pl i jego szczególnej podstronie poświęconej aktualnych naborom wniosków. Co ważne, dzięki kompleksowej legendzie możemy tam filtrować trwające konkursy i nabory według typu, czasu, tematyki czy grupy odbiorców.

Po drugie, niezmiennie polecamy blog i stronę na Facebooku pn. Konkursy dla NGO. Zdajemy sobie sprawę, że chodzi tu jedynie o środki dla organizacji pozarządowych. Niemniej jednak, wszystkie fundacje i stowarzyszenia stypendialne zachęcamy do częstych wizyt – to tworzone wolontaryjnie, oddolnie wspaniałe źródło aktualnych informacji.

Po trzecie, istotnym źródłem jest Eurodesk. Jak czytamy na stronie: „W bazie grantów Eurodesk Polska każdy znajdzie coś dla siebie: nauczyciele i uczniowie, naukowcy i studenci, pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych. Baza składa się z kilkuset programów wspierających edukację, mobilność, współpracę międzynarodową i działalność młodzieżową”.

Po czwarte, warto śledzić systematyczne nabory w ramach Programu Erasmus+.

Oprócz tego, polecamy śledzić strony samorządów oraz ministerstw (zgodnie z terenem i tematyką działalności Waszych instytucji). A przy okazji: czy wiecie, że w latach 2019-2020 aż 363 jednostki samorządowe udzielały pomocy stypendialnej?

Jakie są źródła finansowania programów stypendialnych w Polsce?

Jeśli zaś jesteście zainteresowani wiedzą nt. budżetu i źródeł finansowania programów stypendialnych w Polsce, zajrzyjcie do raportu „Mapa stypendiów III”.

Tutaj uchylimy rąbka tajemnicy. 🙂

A zatem: wśród kilkuset badanych ankietowo organizacji kluczowe znaczenie odgrywają środki publiczne oraz  źródła finansowania związane z działalnością organizacji pozarządowych (dotacje, środki własne, darowizny, zbiórki publiczne czy środki z 1%).

Odpowiedzi te nie dziwią, biorąc pod uwagę, że wśród badanych przez nasz zespół organizatorów prym wiodą samorządy oraz organizacje społeczne.

Aktualne nabory: środki dla organizacji

Zaś na koniec zapraszamy serdecznie do lektury krótkiego zestawienia aktualnie trwających, ciekawych naborów. Możecie się w nich ubiegać o środki dla organizacji na animację lokalnych społeczności, pomysły z obszaru innowacji społecznych, edukacji, technologii i nie tylko!

Działaj Lokalnie

W całej Polsce od maja trwają nabory wniosków w konkursach grantowych 2021, prowadzonych przez Ośrodki Działaj Lokalnie. Grupy nieformalne, instytucje gminne, organizacje pozarządowe mogą otrzymać do 6 000 zł na działania na rzecz dobra wspólnego. Tegoroczna pula na granty to 3.5 miliona złotych pochodzących ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Co istotne, o grant na lokalne działania mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miejscowości liczących do ok. 20 tysięcy mieszkańców. Pamiętajciew, że muszą być one realizowane w gminie będącej w zasięgu Ośrodka Działaj Lokalnie.

Sprawdźcie terminy naborów, a także szczegółowe zasady programu.

Inicjatywa „Dobre sąsiedztwo – dobro wspólne”

Od kwietnia trwa nabór zgłoszeń na organizację lokalnych spotkań mających na celu sieciowanie uczestników różnych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z jednej lub kilku sąsiadujących gmin. Inicjatywa „Dobre sąsiedztwo – dobro wspólne” realizowana jest w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”.

Co istotne, aby wziąć udział w inicjatywie i otrzymać grant w wysokości do 1,500 zł na realizację spotkania sieciującego należy:

– zebrać minimum 3 przedstawicieli organizacji i instytucji, które w ostatnich 5 latach brały udział w 3 różnych programach PAFW na obszarze jednej gminy lub maksymalnie kilku sąsiadujących gmin. Pomocna w odnalezieniu beneficjentów z danego obszaru może być mapa programów PAFW dostępna pod linkiem: https://mapa.pafw.pl

– stworzyć program spotkania

– wypełnić formularz i wysłać go na adres: e.dmochowska@filantropia.org.pl

Zgłoszenia są przyjmowane od 28 kwietnia 2021 w trybie ciągłym, do wyczerpania puli w wysokości 7000 zł.

Pełna informacja o inicjatywie wraz z regulaminem i formularzem

Wsparcie Fundacji Komputronik

Fundacja Komputronik w systemie kwartalnym udziela wsparcia podmiotom, które mają ciekawe pomysły z pogranicza edukacji, technologii i innowacji oraz przynajmniej część zasobów, do realizacji celów opisanych we wniosku.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku

Włącznik Innowacji Społecznych

Do 1 lipca trwa kolejny nabór do ogólnopolskiego inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych. To szansa, by wprowadzić w życie nowe ciekawe rozwiązania wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poszukiwane są pomysły dedykowane m.in migrantom i migrantkom, dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osobom w kryzysie bezdomności, osobom dyskryminowanym ze względu na płeć, orientacje seksualną, osobom z niepełnosprawnościami oraz seniorom.

Oferowane granty mają średnią wartość 32 tys. zł.

Informacje na temat inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych

Konkurs grantowy „Fundacja PZU z Kulturą”

Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Fundacja PZU z Kulturą”. Fundacja wspiera organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne.

Aktualny nabór kończy się 31 lipca.

Regulamin konkursu grantowego

Wszystkim organizatorom programów stypendialnych życzymy powodzenia!