zestawienie funduszy dla instytucji, granty dla organizacji, fundusze unijne

3.07.2019

Siódme zestawienie funduszy dla instytucji stypendialnych – lipiec 2019

Dotychczas na portalu Moje Stypendium opublikowaliśmy cykl sześciu artykułów omawiających kwestię Funduszy dla organizacji stypendialnych: w kwietniu, lipcusierpniuwrześniu, listopadzie 2018 r. oraz w styczniu 2019 r. W poniższym zestawieniu również prezentujemy aktualne nabory do lokalnych, państwowych i międzynarodowych konkursów grantowych.

Zachęcamy obecnych lub przyszłych organizatorów stypendiów do zapoznania się z najnowszym zestawieniem bardzo różnorodnych funduszy dla instytucji.  Lista obejmuje ogłoszenia skierowane m.in. do firm, organizacji pozarządowych czy szkół. Część funduszy może wspierać inne działania organizacji stypendialnych (np. przygotowanie szkoleń, wyjazdów edukacyjnych, rozwój partnerstw itd.).

Fundusze Europejskie

Portal Funduszy Europejskich poinformował o szeregu nowych konkursów grantowych. W lipcu otwiera się kilkadziesiąt nowych naborów. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się przedsiębiorcy, uczelnie wyższe, jednostki oświatowe, a także organizacje pozarządowe. Dziedziny wsparcia to m.in. badania i rozwój, nauka i edukacja, innowacje czy kultura i sztuka. Szczegóły dostępne są tutaj.

Program Edukacja – Fundusze EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

W trwającym do 15 września naborze w Programie Edukacja wnioskodawcami mogą być polskie podmioty prawne działające w sektorze edukacji formalnej i pozaformalnej, z wyłączeniem edukacji przedszkolnej.

Obszary priorytetowe w ramach Programu Edukacja to:

  • edukacja włączająca,
  • zarządzanie w sektorze edukacji,
  • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości,
  • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
  • rozwój poradnictwa zawodowego,
  • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi („child welfare education”).

Więcej informacji o trwającym naborze znajduje się tutaj.

Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców

Celem działania jest dofinansowanie wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa planujące przeszkolić pracowników, spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej oraz zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły, do 2021 lub 2022 roku  (w zależności od obszaru działania przedsiębiorstwa).

Program „Europa dla obywateli”

Do 1 września trwają nabory w ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie. Dotacje otrzymują projekty służące zapewnieniu udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu. Inicjatywy mogą dotyczyć wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnych oraz unijnych. Komponent podzielono na trzy działania („Partnerstwo miast”, „Sieci miast”, „Projekty społeczeństwa obywatelskiego”), odpowiadające różnym grupom wnioskodawców, okresom realizacji, budżetowi i tematyce projektów. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z innego typu inicjatywami – konkursami dla instytucji.

Program e-Pionier

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do III konkursu w ramach programu e-Pionier. Celem konkursu jest wsparcie utalentowanych programistów w realizacji pomysłów rozwiązujących istotne problemy społeczne i gospodarcze. Budżet konkursu to 25 mln zł. E-Pionier realizowany jest w formule zamówień przedkomercyjnych (PCP – ang. pre-commercial procurement). A zatem podmiot zamawiający określa konkretny problem, na który nie ma dostępnego na rynku rozwiązania. Zamawiającym mogą być instytucje sektora publicznego i podmioty działające prospołecznie (fundacje, stowarzyszenia, podmioty komercyjne). Składanie wniosków odbywa się w dwóch rundach naboru wniosków:
1) od 1 lipca do 31 lipca 2019 r. do godziny 16:00;
2) od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r. do godziny 16:00.

Więcej na stronie Programu.

Przypominamy także o rzetelnych źródłach informacji o konkursach grantowych, środkach unijnych i innych typach funduszy dla instytucji:

www.eurodesk.pl – sieć działająca w 34 krajach europejskich. W Eurodesku działa ponad 1300 organizacji. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary zainteresowania odbiorców portalu. Eurodesk to informacja o możliwościach w Europie – dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

portal.ngo.pl (a także dwie podstrony: fundusze.ngo.pl oraz eu.ngo.pl) –  największy w Polsce portal zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego.

konkursyNGO – fanpage zapewniający informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych, wskazówki i porady dotyczące finansowania pomysłów, a także inne przydatne i ciekawe informacje.

Więcej treści skierowanych dla organizacji stypendialnych znajduje się tutaj.

Wszystkim czytelnikom życzymy powodzenia w rozwoju i realizacji programów stypendialnych, a instytucjom planującym stworzenie nowej inicjatywy stypendialnej –  sukcesów w realizacji działań!