3.11.2018

Piąte zestawienie funduszy dla organizacji stypendialnych

Dotychczas na portalu Moje Stypendium opublikowaliśmy cykl czterech artykułów omawiających kwestię Funduszy dla organizacji stypendialnych: w kwietniu, lipcusierpniu oraz wrześniu br. W tym tekście, podobnie jak w poprzednich, prezentujemy zestawienie aktualnych naborów lokalnych, państwowych i międzynarodowych konkursów grantowych, z których mogą potencjalnie skorzystać organizatorzy stypendialni. Do zapoznania się z artykułem zachęcamy także partnerów instytucji realizujących programy stypendialne oraz podmioty planujące tego typu działania.

Przypominamy o naszych rekomendacjach dotyczących wiodących, wiarygodnych źródeł informacji na temat konkursów grantowych, środków unijnych i innych funduszy dla instytucji. Oto one:

Zgodnie z zapisami Karty Zasad Dobrego Programu Stypendialnego, zachęcamy jednocześnie do budowania koalicji partnerów oraz stabilności finansowej.

Środki ministerialne

Konkurs MSiT: Program „Sport dla Wszystkich”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Termin składania ofert upływa 14 grudnia 2018 r.

Zadania realizowane w ramach konkursu to:

  • upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  • upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
  • wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”;
  • wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Konkurs MSiT: „Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Dokumenty należy wysłać w systemie Amodit oraz pocztą na adres Ministerstwa do 30 listopada br.

Konkurs MEN: Rodzina polonijna

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert: Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce w latach 2019-2020. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe. Termin składania ofert: 18 grudnia 2018 r.

Konkurs MEN: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert pt.: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w roku 2019.
Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, a w wyodrębnionej tematycznie części konkursu dotyczącej doskonalenia zawodowego nauczycieli również publiczne i niepubliczne szkoły wyższe. Termin składania ofert: 14 grudnia 2018 r.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Poprzez Programy Ministra MKiDN wspiera m.in. rozwój kultury muzycznej, edukację artystyczną, działalność wydawniczą czy ochronę dziedzictwa kulturowego za granicą. Wnioski można składać do 30 listopada.

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze. Pełna lista porgramów znajduje się tutaj.

Inne konkursy grantowe

Konkurs grantowy – Tydzień Edukacji Globalnej

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowym na działania w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej. Można uzyskać dofinansowanie w wysokości od 2 do 5 tys. złotych. TEG to okazja do tego, by prowadzić lokalne działania edukacyjne o problemach globalnych, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży.  Nabór wniosków trwa do 5 listopada br.

Konkurs grantowy #MamyWspólneCele

To szansa dla organizacji pozarządowych na zdobycie grantu w wysokości do 30 tysięcy złotych brutto na realizację autorskiego projektu. Santander Bank Polska aktywnie angażuje się we wspieranie wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), zapraszając do współpracy różnych partnerów. W tym roku wspólnie z Fundacją Santander Bank Polska, w ramach konkursu #MamyWspólneCele oferuje swoje wsparcie organizacjom pozarządowym realizującym działania w zakresie SDGs. Zgłoszenia pomysłów na projekty można przesyłać do 12 listopada 2018 r do godziny 12:00.

Program grantowy „Decydujesz, pomagamy”

Program grantowy „Decydujesz, pomagamy” ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności. W tym celu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z nich – decyzją klientów Tesco – zostanie przyznany jeden grant na realizację lokalnej inicjatywy. W programie mogą wziąć udział p: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne (co najmniej trzyosobowa grupa ludzi), które podpiszą umowę o współpracy z organizacją pozarządową, spółdzielnie socjalne oraz instytucje publiczne (np.: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej). Termin składania wniosków upływa 28 listopada br.

Wszystkim organizatorom programów stypendialnych w Polsce życzymy powodzenia w dalszej realizacji programów, a podmiotom rozpoczynającym prowadzenie inicjatywy stypendialnej – samych sukcesów w urzeczywistnianiu planów!