jak znaleźć fundusze dla organizacji

28.08.2019

Jak szukać funduszy dla organizacji? Ósme zestawienie grantów i konkursów

Od ponad roku podpowiadamy przedstawicielom organizacji, jak znaleźć fundusze na rozwój działań. W artykułach dla organizatorów programów stypendialnych znajdują się poprzednie zestawienia grantów i konkursów dla organizacji pozarządowych, samorządów i firm. Gdzie i jak szukać funduszy? Odpowiedzi znajdziecie poniżej.

Program „Europa dla Obywateli”

Program jest wsparciem dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz samorządowych i organizacji eksperckich promujących aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i przedsięwzięcia służące refleksji nad obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą. Już 2 września mija najbliższy termin składania wniosków w konkursie na projekty społeczeństwa obywatelskiego.
Jesteś zainteresowany złożeniem wniosku w trwającym właśnie konkursie?

Więcej na oficjalnej stronie programu: europadlaobywateli.pl

Konkurs „zDolne NGO”

Trwa VIII Edycja Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz:

  • aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami,
  • aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorem Konkursu jest Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 13 września br. 

Szczegółowe informacje: www.umwd.dolnyslask.pl

Europejski Korpus Solidarności

EKS to inicjatywa Unii Europejskiej umożliwiająca młodym ludziom (17-30 lat) udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego. Inicjatywy te mogą odbywać się w kraju wolontariusza lub za granicą.

Członkowie korpusu mogą wziąć udział w projektach dotyczących między innymi: rozwiązywania problemów społecznych czy pomocy w zapobieganiu klęskom żywiołowym i odbudowy w następstwie klęsk.

Każdy projekt trwa od 2 do 12 miesięcy. Większość z nich odbywa się na terenie UE.

Najbliższy termin naboru dla instytucji chcących wziąć udział w programie to 1 października br. 

Szczegółowe informacje dla organizacji: europa.eu

Erasmus +

Do 1 października br., do godziny 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) można składać wnioski w następujących akcjach w ramach Programu Erasmus +:

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Kraje uczestniczące w programie to 28 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Macedonia Północna, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia.

Strona programu: erasmusplus.org.pl

Konkurs „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP”

Narodowy Bank Polski ogłosił konkurs adresowany do uczelni w Polsce na projekt z zakresu edukacji ekonomicznej dla młodzieży szkolnej. Przyjmowane są koncepcje innowacyjnych projektów popularyzujących wiedzę nt. zarządzania finansami osobistymi wśród uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Każda zwycięska uczelnia może otrzymać do 150 tysięcy złotych dofinansowania.

Prace konkursowe należy przesyłać w wersji elektronicznej do 18 października 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie: www.nbp.pl

Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Pierwszym etapem kwalifikacji jest złożenie formularza. W ciągu 30 dni od złożenia propozycji organizacja otrzymuje informację zwrotną. Wnioskodawcy ocenieni pozytywnie składają następnie szczegółowy wniosek – Project Application.

Program skierowany jest do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych i edukacyjnych, uczelni, mediów, szkół oraz osób fizycznych). Projekty powinny dotyczyć następujących obszarów:

  • Bezpieczeństwo,
  • Handel oraz energia,
  • Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM,
  • Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości,
  • Kultura amerykańska, historia stosunków polsko-amerykańskich oraz upadek rządów komunistycznych w Polsce,
  • Wiedza o mediach.

Oficjalna strona programu: pl.usembassy.gov

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019”

To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Nabór do tegorocznej edycji konkursu „Równać szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności trwa do południa 7 października br.

Wymienione organizacje mogą ubiegać się o dotacje do 8 500 zł, na projekty trwające 6 miesięcy (realizowane pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2020 roku). Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości, rozwijać ich umiejętności społeczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się szczegółowe informacje o konkursie i dokumenty konkursowe.

W myśli Karty Zasad Dobrego Programu Stypendialnego w każdym programie stypendialnym należy dążyć do stabilności finansowej i tworzenia koalicji partnerów. W zależności od sposobów działania i możliwości organizacji, warto poszukiwać różnorodnych źródeł dofinansowania oraz stwarzać dodatkowe możliwości dla stypendystów i absolwentów programu.

Wszystkim obecnym organizatorom programów stypendialnych życzymy powodzenia w podejmowanych działaniach, a organizacjom rozważającym otwarcie nowej inicjatywy stypendialnej – samych sukcesów w urzeczywistnianiu planów!